خانه حكمت و فلسفه

                                            معرفي:

 

 

خانه حكمت و فلسفه يكي از مؤسسات مفيد و درخشان بنياد حكمت ملاصدرا است كه براي اولين‌بار در ايران در سال 1383 به منظور ايجاد فضايي آزاد براي مباحثات فلسفي فارغ از هرگونه گرايشات سياسي و جناحي در بنياد حكمت اسلامي صدرا و به رياست مؤسس بنياد، بنيانگذاري گرديد.

 از جمله اهداف اين انجمن:

 1ـ گردهمايي اساتيد برجسته فلسفه و تبادل اطلاعات و تجربيات

 2ـ آگاهي اساتيد نسبت به فعاليتهاي مراكز مختلف فلسفي (بمنظور جلوگيري از فعاليتهاي همعرض در اين حوزه)

 3ـ استفاده از توانائيهاي اين اساتيد و دانشمندان براي پيشبرد و رونق فلسفه در جامعه و توسعه حوزه علوم انساني

 4ـ توسعه فعاليتها و پژوهشهاي گروهي و هماهنگ جهت ارتقاء تفكرات فلسفي

 5ـ تلاش براي رفع مسائل گوناگون اساتيد فلسفه .