انجمن ملي ملاصدرا

از ديگر بخش‌هاي وابسته به بنياد حكمت اسلامي ملاصدرا، انجمن ملي ملاصدرا است كه با هدف معرفي فلسفه اسلامي و حكمت متعاليه در ايران و فراهم آوردن زمينه فعاليت و پژوهش‌ در موضوعات فلسفي و فكري و ايجاد بستر مناسب براي مبادلات فكري و فلسفي ميان دانش‌پژوهان و انديشمندان متخصص دانشگاهی و حوزوی در اين عرصه تأسيس گرديده است.

 اهداف اين انجمن عبارتند از:

 1. گسترش و تقويت زمينه فعاليت و پژوهش‌هاي فكري و فلسفي در جامعه ايراني

 2. ايجاد بسترهاي مناسب براي تبادل افكار و آراء فيلسوفان و انديشمندان داخلي براي ارتقاء سطح فلسفي كشور

 3. ارائه خدمات و امكانات به محققان و پژوهشگران حوزه فلسفه از طريق معرفي كتب، منابع، مقالات، سخنراني‌ها و انعكاس آراء و انديشه‌هاي آنان در سطح جامعه

 شايان ذكر است تمامي علاقمندان، پژوهشگران و استادان صاحب‌نظر در فلسفه مي‌توانند در انجمن ملي ملاصدرا عضو شوند.

 

گزارش نشست سالانه اعضاي انجمن ملاصدرا                 

تاريخ نشست: 1/3/89

نشست اعضاي انجمن، امسال در تاريخ 1/3/89 برگزار شد كه هيئت رئيسه اين نشست عبارتند از:

ـ آيت الله سيد محمد خامنه اي، رياست محترم بنياد حكمت اسلامي صدرا

ـ دكتر حميد رضا آيت اللهي

ـ دكتر قاسم پور حسن

ـ دكتر حسين كلباسي

اين نشست با سخنراني آقاي دكتر آيت اللهي شروع شد كه ايشان گزارشي كلي از سابقه انجمن و فعاليتهاي انجام شده طي سالهاي گذشته ارائه دادند و انجمن را مانند يك NGO يا موسسه مردم نهاد دانستند كه بايد خبرنامه مخصوص به خود داشته باشد كه در آن اخبار اعضاء و فعاليتها و آثار آنها را اعلام كنند.

سپس نوبت به رياست محترم بنياد صدرا رسيد و ايشان در ابتدا توضيحاتي درباره درجه و رتبه علمي انجمن و اهميت آن در مجامع داخلي و خارجي ارائه دادند و بر فعاليت بيش تر انجمن تأكيد كردند و در ضمن پيشنهاداتي را براي فعاليتهاي انجمن مطرح كردند كه عبارتند از:

 1. برنامه ريزي براي جلسات هر 4 ماه يكبار اعضاي انجمن و تعيين موضوع براي هر جلسه 

 2. طرحهاي تحقيقاتي بنياد با امضاء انجمن ملاصدرا

 3. طرح زندگينامه فلاسفه مسلمان براي تاريخ فلسفه

 4. مشاركت در طرح تدوين تاريخ فلسفه

 5. ترجمه آثار فلاسفه مسلمان بويژه آثار ملاصدرا به فارسي

 6. تلخيص و ساده سازي كتب و آثار فلاسفه اسلامي

 7. ارتباط مؤثر و هماهنگ با بخشهاي ديگر بنياد

 8. تشكيل كلاسهاي درس مانند كلاس زبان يوناني، عبري و ...

و در نهايت نوبت رسيد به آقاي دكتر قاسم پورحسن كه ايشان نيز پيشنهادات ارزشمندي را براي هر چه بهتر شدن كار انجمن ارائه دادند:

 1. عضويت تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي ايران در انجمن

 2. صدور كارت عضويت براي اعضاء

 3. هديه آثار بنياد به دانشجويان

 4. گرفتن حق عضويت

ضمناً در حين جلسه عضوگيري جديدي از شركت كنندگان در نشست انجام شد.

 

عضويت در انجمن ملي ملاصدرا