انجمن بين‌ المللی ملاصدرا

 

انجمن بين‌المللي ملاصدرا يكي از بخش‌هاي وابسته به بنياد حكمت اسلامي ملاصدراست كه در سال 1378، به منظور ارتقاء جايگاه حكمت و فلسفه و گسترش زمينه پژوهش در موضوعات فكري و فلسفي، معرفي حكمت متعاليه و فلسفه اسلامي در داخل و خارج و گسترش دامنه مبادلات علمي و فلسفي با دانشگاهها، مؤسسات و مراكز فلسفي و پژوهشي داخلي و بين‌المللي و ايجاد ارتباط بين علاقمندان به فلسفه تأسيس گرديده است.

 اهداف اين انجمن عبارتند از:

  1. بالا بردن سطح فلسفه و جايگاه اجتماعي و علمي آن در جهان

  2. تقويت و فراهم نمودن زمينه پژوهشهاي عقلي و فلسفي

  3. ايجاد بستری مناسب بمنظور تبادل آراء و افکار فلاسفه جهان از طريق برگزاری نشست ها و همايش ها و ميزگردهای تخصصی

  4. خدمت به فلاسفه از راه فراهم‌سازي وسايل ارتباط علمي و معرفي كتب و منابع و مقالات و سخنرانيها و مجامع فلسفي به آنان و در دسترس قرار دادن منابع فلسفه اسلامي و صدرائي براي علاقمندان به آن و چاپ كتب و مجلات و مقالات

  5. ارتباط متقابل بين مراكز فلسفي و دانشگاهی جهان و نيز محققان و فلاسفه ايراني و اسلامي

  6. معرفي مكتب حكمت متعاليه ملاصدرا و كتب و آثار و نيز تبيين نقش و جايگاه اين مکتب در فلسفه جهان امروز

  7. پرورش استعداد جوانان پژوهشگر در حوزه علوم عقلي و فلسفی

تمامي فيلسوفان، انديشمندان، استادان و پژوهشگران علوم عقلي و فلسفه بدون شرط مليت و تابعيت مي‌توانند در انجمن بين‌المللي ملاصدرا عضو شوند و هم اينک دهها عضو ايرانی و خارجی دارد.

 

عضويت در انجمن بين المللی ملاصدرا