آشنايي با رياست بنياد حکمت اسلامی صدرا

 نام : آيت الله سيد محمد خامنه ای

 تحصيلات:  

 

تاريخ رشته شهر مدرک

1334-1329

حقوق و فلسفه اسلامی

مشهد

تحصيلات پايه ای

1338-1334

حقوق و فقه

قم

اجتهاد (دکتری)

1342-1338

فلسفه و عرفان

قم

تحصيلات عاليه(معادل فوق تخصص)

1346-1342

حقوق قضايی

تهران

دوره کارشناسی

  

   ديگر تجارب دانشگاهی

 

    الف) تدريس در دانشگاه:

   در دانشگاه های علامه طباطبائی- دانشکده روابط بين الملل (وزارت امور خارجه) –

   دانشگاه الزهرا- دانشگاه آزاد اسلامی.

    ب)

   -وکالت پايه يک دعاوی دادگستری

   -صاحب امتياز و سردبير مجله مسائل ايران

   -رياست بنياد حکمت اسلامی صدرا

   -رياست انجمن بين المللی ملاصدرا

   -صاحب امتياز و مدير مسئول مجله فلسفی و تخصصی خردنامه (صدرا)

     ج)

   - عضويت و شرکت در انجمنهای علمی و پژوهشی

   - عضويت مؤسسه گفتگوی بين اديان

     د) رشته های تخصصی:

   1- فلسفه و عرفان اسلامی- گرايش مکتب ملاصدرا

   2- حقوق اسلامی و فقه

   3- جامعه شناسی، فلسفه و حقوق زن

   4- فلسفه با کودکان و جوانان  

   ه) تأليف کتب متعدد در رشته های تخصصی  

   و) مقالات در همايش ها، جرائد و رسانه ها

 

   ليست  کتب منتشر شده

شماره

عنوان

دانلود
فارسی انگلیسی

1

حكمت متعاليه و ملاصدرا (1383)- به زبانهای فارسی، انگليسي، عربی، چینی، کره ای

2

 فلسفه زن بودن (1385)-به زبانهای فارسی,عربی,انگلیسی

 

3

 سير حكمت در ايران و جهان (1380)- به زبانهای فارسی،عربی,انگليسي,بلغاری

 

4

 ملاصدرا؛ زندگي، شخصيت و مكتب صدرالمتألهين (1379)- به زبانهای فارسی، انگليسي

 

5

 ميرداماد (1384)

 

6

 روح و نفس (1384)

 

7

 ملاصدرا، هرمنوتيك و فهم کلام الهي (1385)- به زبانهای فارسی، انگليسي

 

8

 انسان در گذرگاه هستي، جلد اول  (1386)-به زبانهای فارسی, انگلیسی  

9

 انسان در گذرگاه هستي، جلد دوم  (1386)-به زبانهای فارسی, انگلیسی

   

10

 انسان در گذرگاه هستي، جلد سوم  (1390)-به زبانهای فارسی, انگلیسی

   

11

 امام علي(ع) و صلح جهاني، فارسی (1390)

 

12

 امام علي(ع) و صلح جهاني، انگليسي (1388)

 

13

 ويژگيهاي جهانبيني اسلامي(1388)

 

14

 القواعد الفقهيه في الاحاديث الكاظميه علیه السلام،عربي  (1384)

 

15

 خداشناسي (1381)

 

16

 اقطاع و حقوق تقسيم اراضي دولتي (1383)

 

17

 علم قاضي (1382)- به زبان فارسي

 

18

 علم قاضي (1384)- به زبان عربي

 

19

 بيمه در حقوق اسلام (1381)

 

20

 فرياد جرس، وصيتنامه اميرالمؤمنين امام علي بن‌ابي‌طالب علیه السلام(1386)

 

21

 مالكيت عمومي (1386)

 

22

 حقوق و جزای عمومی (1389)

 

23

«قرآن و حقايقي پيرامون آن» بضميمه: نگاهي به تفسير ملاصدرا (1391)

 

24

  انسان در گذرگاه هستي جلد4 (1392)

 

25

 زخمه ها و نغمه ها: مجموعه مصاحبه های آیت الله سید محمد خامنه ای (1392)

 

26

 چون شمع (مجموعه سرمقاله های خردنامه صدرا) (1392)

 

27

 زندگي، شخصيت و مکتب صدرالمتالهين (1394)

 

28

 تاریخ جامع فلسفه (مقدمه) (1397)

 

  

   ليست  مقالات

شماره عنوان

1

ادراک‌ حسی

2

ارسطو

3

اسفار اربعه در حکمت متعالیه

4

الهیات از نظر صدرالمتالهین و جایگاه کنونی آن

5

انسان سالم در حکمت عملی

6

پلورالیزم سیاسی و اجتماعی

7

جایگاه حکمت عملی در جهان معاصر

8

جهانی سازی و موانع و دو راهیهای آن

9

حدوث دهری و حکمت متعالیه ملاصدرا

10

حکمت متعالیه ملاصدرا

11

حکمت و فلسفه اسلامی

12

خلاقیت / خلافت انسان در فلسفه و عرفان اسلامی

13

خورشید دوباره‌ از مشرق‌ طلوع‌ خواهد کرد

14

رابطه زبان و هستی

15

رسالت فیلسوف در دنیای معاصر

16

روح افلاطونی در فلسفه ملاصدرا

17

زمان و زمانی

18

سیاست و حکمت متعالیه

19

عقب ماندگی مسلمین

20

علامه طباطبائی و مجلسی و حدیث عقل و نقل

21

فلسفة نقد و نقد فلسفی

22

فلسفه اسلامی و فرهنگ چینی

23

فهم کلام خدا در مکتب ملاصدرا

24

گفتگوی فلسفی شرق و غرب در دوره جهانی سازی

25

متافیزیک و ماهیت مرگ

26

محقق نراقی و مسئله حدوث دهری عالم

27

مسئلة اعجاز و کرامت

28

مسئلهٴ شناخت در فلسفهٴ اسلامی

29

نبوت و رسالت

30

نفس انسان

31

نقش فلسفه و رسالت فیلسوف

32

هنر دینی

33

وجود مطلق‌

 

 

 

 

 آيت الله سيد محمد خامنه اي