تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

شماره ۱۰۶ فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد

 __________________________________________________________________________

 

شماره 106 فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد. مقالات منتشر شده در این شماره بشرح ذیل است:

 

  • سرمقاله/ ص11

  • فلسفة امامت و جايگاه آن در انديشه ملاصدرا؛ با تأكيد بر شرح اصول كافي؛ عبدالله ميراحمدي، مونا اماني‌پور/ ص13

  • مقايسة رابطة نفس و بدن از ديدگاه رفتارگرايي فلسفي و ملاصدرا؛ مرتضي رضايي، نعيمه نجمي‌نژاد/ ص31

  • كاربرد مباني و اصول نفس‌شناسي ملاصدرا در تعليم و تربيت؛ مهدي رضايي‌/ ص45

  • بررسي و نقد دلايل  ابن‌سينا دربارة ‌مادي‌انگاري تجربه‌هاي ادراكي جزئي، با تأكيد بر مسئلة «شكاف تبييني»؛ احمد واعظي، مهدي  كريمي‌/ ص59

  • كاركرد عقل و برهان در اثبات اوصاف الهي از ديدگاه ملاصدرا؛ مژگان فتاحي، علي ارشدرياحي‌/ ص73

  • مرگ ارادي از ديدگاه سيدحيدر آملي و تحليل عرفاني و روانشناختي آن؛ فاطمه كوكرم، عبدالله صلواتي، عين‌الله خادمي‌/ ص89

  • عدم عموميت دستيابي به مقام انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا، دلايل و پيامدهاي آن؛ مريم احمدي، سحر كاوندي، محسن جاهد/ ص105

 

 نسخه الکترونیک این شماره پیشتر در پایگاه kherad.mullasadra.org منتشر شده بود و نسخه چاپی نیز اکنون در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. برای تهیه این نشریه و سایر محصولات انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا به نشانی میدان انقلاب، بین فخر رازی و خیابان دانشگاه، مجتمع پارسا، کتابفروشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا مراجعه نمایید. 

 

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

  صفحه بعدي  بازگشت به صفحه اصلي  صفحه قبلي