_

  تاريخ:28/02/1391

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

برنامه سخنرانی‌های شانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا

 

___________________________________________________________________

 

  «انسان و جهان»

يکم خردادماه 1391؛ مجموعه همايش‌هاي بين‌المللي نيايش

 نشست اول (افتتاحيه)

8:45

سرود جمهوري اسلامي ايران

8:50

تلاوت قرآن

9:00

دکتر پورحسن: افتتاح همايش و اعلام برنامه

هيئت رئيسه: آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي، دکتر رضا داوري، دکتر قاسم پورحسن

ساعت

سخنران

محل فعاليت

موضوع سخنراني

9:10

آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي

رئيس بنياد حکمت اسلامي صدرا

چشم‌انداز رابطه متقابل جهان و انسان

9:40

دکتر رضا داوري اردکاني

رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي

انسان در تاريخ فلسفه

10:10

دکتر مصطفي محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

تجلي کلام الهي در طبيعت از نظر ملاصدرا

10:40

استراحت و پذيرايي

 

 نشست دوم

مدير جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضاي هيئت رئيسه:  دکتر سليمان‌حشمت و دکتر خادمي

ساعت

سخنران

محل فعاليت

موضوع سخنراني

11:05

دکتر حميدرضا آيت‌اللهي

رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

کرامت و حقوق انسان؛ مقايسه‌اي بين حکمت متعاليه و نگرشهاي اومانيستي

11:25

دکتر قاسم پورحسن

استاديار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

نسبت انسان با ساحت هستي در تفکر ملاصدرا و هايدگر

11:45

دکتر حسن بلخاري

دانشيار گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران

معماري مقدس، تجسم اصل تناظر ميان عالم و آدم (جهان و انسان)

12.05

دکتر رضا سليمان‌حشمت

استاديار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

حقيقت انساني، وجود جامع و برزخي

12:25

دکتر عين‌الله خادمي

دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

خلافت الهي انسان در انديشه ملاصدرا

12:45

نماز، نهار و استراحت

 

 نشست سوم

مدير جلسه: دکتر حسين کلباسي

اعضاي هيئت رئيسه: دکتر مقصود محمدي و دکتر پورحسن

ساعت

سخنران

محل فعاليت

موضوع سخنراني

14

دکتر مرتضي شجاري

دانشيار فلسفه دانشگاه تبريز

انسان و ولايت الهي از ديدگاه ملاصدرا

14:20

دکتر مصطفي شهرآييني

استاديار فلسفه دانشگاه تبريز

گذار از جهان و انسان سنتي به جهان و انسان مدرن در فلسفه دکارت

14:40

دکتر رضا ماحوزي

استاديار پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

نسبت متقابل مفاهيم انسان، خدا و جهان و امكان تأسيس علم فلسفه

15

دکتر رسول برجيسيان

استاديار دانشگاه فرهنگيان، پرديس اصفهان (شهيد باهنر)

عالم شناسي انساني بر اساس حکمت متعاليه

15:20

دکتر محسن پيشوايي

استاديار دانشگاه کردستان

هستي شناسي در حکمت اشراقي و حکمت متعاليه

15:40

دکتر حميدرضا رضانيا

استاديار فلسفه جامعــﺔ المصطفي

نقد مباني اومانيسم با تکيه بر اصول حکمت متعاليه

16:00

حجت‌الاسلام و المسلمين مهدي حجت‌پناه

دانش‌آموخته خارج حوزه علميه

انسان‌شناسي در نگاه اديان شرق و حکمت متعاليه

16:20

استراحت و پذيرايي

  

نشست چهارم

مدير جلسه: دکتر  قاسم پورحسن

اعضاي هيئت رئيسه: دکتر کلباسي و دکتر محمدي

ساعت

سخنران

محل فعاليت

موضوع سخنراني

16:45

دکتر کريم مجتهدي

استاد فلسفه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

انسان و جهان

17:05

دکتر مقصود محمدي

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج

عشق درونمايه نظام هستي در حکمت متعاليه

17:25

دکتر غلامرضا فدايي عراقي

استاد دانشگاه تهران

جهان و انسان يا هستي شناسي، روانشناسي، معرفت شناسي و نقش طبقه‌بندي در آنها

17:45

دکتر حسين کلباسي

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

عالم کبير و عالم صغير؛ بازخواني در جهان معاصر

18:05

دکتر علي‌اصغر مصلح

دانشيار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

فرهنگ، حاصلِ نسبت انسان و جهان

18:25

دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

استاد فلسفه دانشگاه تهران

حرکت جوهري، زيرساخت يکپارچگي هستي

19

پايان همايش

 

انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي       بازگشت به صفحه اصلي          صفحه قبلي