تاريخ:03/12/1393

چاپ صفحه  ذخيره صفحه

شماره هاي 5 و 6 فصلنامه «فلسفه و کودک» منتشر شد.

  __________________________________________________________________________
 

شماره هاي بهار و تابستان 1393 فصلنامه آموزشي ـ پژوهشي ـ تحليلي «فلسفه و کودک» به صاحب امتيازي آيت الله سيد محمد خامنه‌اي و مدير مسئولي زهره حسيني و سردبيري دکتر طوبي کرماني توسط انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا به چاپ رسيد.

اين شماره نشريه به موضوعات زير پرداخته است:

  • بررسي همانندي‌ها و ناهماننديهاي فلسفه آموزش هگل و برنامه فلسفه براي کودکان

  • آموزش فلسفه به کودکان پيش دبستاني و دبستاني

  • ارزيابي اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان از ديدگاه تفکر در انديشه اسلامي

  • بررسي روش مناسب استفاده از برنامه فلسفه براي کودکان در ايران

  • تأثير برنامه آموزش فلسفه براي کودکان بر مهارتهاي معناداري، ابهام، هماهنگي در تفکر انتقادي دانش‌آموزان

  • تأثير اجراي برنامه بومي شده فلسفه براي کودکان بر افزايش خودکارآمدي، شادي و خوش‌بيني دانش‌آموزان

  • تبيين تطبيقي ديدگاههاي مربيان کشورهاي مختلف در خصوص روشهاي آموزش فلسفه به کودکان

در يادداشت اين فصلنامه تخصصي، به قلم سردبير آمده است: "ارسطو، انديشيدن را نياموخت بلکه امّهات و بديهيات انديشة عمومي را فقط بصورت قاعده تنظيم نمود؛ چنانکه علماي ادب نيز سخن گفتن نمي‌آموزند و فقط دستور زبانِ سخن گفتن را تدوين مي‌کنند. از همين روست که بسياري افراد، قواعد منطقي و دستور زبان را خوب ميدانند ولي درست انديشه نميکنند و صحيح سخن نميگويند؛ يعني عوامل ديگري در ميان است. بس مهمتر از يادگيري روش استدلال و ..."

اين فصلنامه تخصصي بهمراه چکيده مقالات با ترجمه انگليسي روانه بازار نشر گرديد. علاقه‌مندان براي تهيه اين فصلنامه و شماره هاي پيشين آن ميتوانند با بخش انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا - تلفن 02188153594 تماس حاصل نمايند.

 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا – واحد تامین محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي