_

  تاريخ:12/4/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

در سرمقاله پنجاه و نهمين شماره فصلنامه «خردنامه صدرا» عنوان شد:

 

 بررسي ضرورت توجه به سلامت روح جوان

 

 

حقيقت تلخ پيش روي، آنستكه انحراف جوان، ريشه در سوء تدبير و عمل دستگاههاي حكومتي دارد، جنايت و فساد را رسانه بصري به جوان مي آموزد، دوري از تربيت روحي ناشي از قصور برخي عوامل دولتي است، و تصاعد مفاسد سياسي و اجتماعي به كوتاهي برخي مسئولين قضا و اجراي قانون برمي گردد.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

جملات بالا، قسمتي از سرمقاله شماره پنجاه و نهم فصلنامه علمي ـ پژوهشي «خردنامه صدرا» است كه به قلم مدير مسئول آن، آيت الله سيد محمد خامنه اي و به همراه نه مقاله برجسته از اساتيد مطرح فلسفه بتازگي چاپ و به انتشار رسيده است.

در بخش ديگري از سرمقاله، نگارنده آن با اشاره به نيروي حياتبخش وجود جوانان، اضافه مي كند: جوان در يك طبقه بندي ساده، از لحاظ روانشناختي و جامعه شناختي، مركز حيات هر جامعه و نيروي مولّد و محرك آنست، زيرا كودك شأن بالقوه دارد و هنوز فعليت نيافته و سالمندان جامعه خزانه تجربه هاي ملّي هستند، ولي نشاط و توان جسمي جوانان را ندارند، امّا جواني، مقطعي از زندگي بشر است كه جسم او از توان حداكثري برخوردار است و اگر به وي دو چيز ديگر داده شود بهترين نيروي حياتبخش جامعه خواهد شد: اول، ساختار فكري و اعتقادي و روحي سالم و سازنده، و دوم، تجربه هاي گذشتگان و سالمندان جامعه.

سرمقاله «خردنامه صدرا» با اشاره به اين موضوع كه همواره عده يي جوان فريبخورده و آسيبرسان يافت مي شوند كه با وجود برخوردار بودن از سلامت و نشاط جسماني و آموزش متوسط و حتي آموزش عالي و داشتن مسكن و شغل و همسر، بجاي خدمترساني به جامعه دست به آزار و آسيب آن مي زنند و به قولي بر سر شاخ نشسته و بن و بيخ آن را مي شكنند، ريشه معضلات عنوان شده را در برنامه ريزي ملّي جستجو مي كند كه با وجود اختصاص بودجه-هايي برای مباحث ازدواج و مسكن و آموزش و شغل جوانان، گوئي از بايستيهاي مهم ديگري غافل مانده است

ايشان در ادامه با ابراز تأسف از نبود برنامه ريزي صحيح و حكيمانه براي قشر جوان جامعه عنوان مي‌كند كه حكما به ما آموخته‌اند سلامت روح جوان بيش از جسم او اهميت دارد و صاحب مثنوي انسان را فقط همان انديشه او ميداند و بقيه وجود او را مشتي استخوان و ريشه معرفي مي كند. تجربه تاريخي و تجربه هاي كوتاه مدت خود ما نيز نشان مي دهد كه ميلياردها تومان خرج امور ظاهري جوانان و ورزش و تربيت اندام آنها يا درس طوطي وار او كردن سود نمي دهد كه حتي گاه بزيان كشور و ملّت تمام مي شود و مثلي در زبان تازي است كه ميگويد جواني را تيراندازي آموختم ولي چون آموخت مرا هدف قرار داد.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا در ادامه سرمقاله، مشكل را از جائي ميداند كه تربيت و آماده سازي جوان براي خدمت به جامعه، كه بايد بدست دستگاهها و متخصصان با تجربه داده شود، به دستگاههايي واگذار مي شود كه از اين كار سردر نمي آورند و داستان همان مردي تكرار مي شود كه بيمار خود را بجاي چشم پزشك نزد بيطار برده بود و او دارويي به چشم بيمار ريخت كه در چشم چارپايان مي ريزند و نتيجه همان شد كه مي دانيم!

اين شماره از «خردنامه صدرا» نيز بر طبق روال اين فصلنامه، شامل مقالات برجسته اي است كه قبلاً به تأييد اساتيد شوراي علمي و اعضاي هيئت تحريریه رسيده است.

از آن ميان مي توان به مقاله «ملاصدرا و علم تفسير» نوشته «استاد سيد محمد خامنه اي»، «محوريت اصل عدل در كلام شيعه اماميه» نوشته «دكتر محمد كاظم علمي»، «رهيافتي نوين در مقايسه مقولات كانتي با معقولات ثانيه در فلسفه اسلامي» نوشته «مهدي حسين زاده يزدي» و «تقسيم تحليلي تركيبي قضايا و شكاكيت معرفت شناختي در فلسفه هيوم» نوشته «دكتر عظيم حمزئيان» اشاره كرد.

«نظريه امر بين الامرين در آيينه تقريرها و تصويرسازي هاي كلامي و حكمي» از «دكتر امير شيرزاد»، «الهيات عرفاني» از «دكتر محمد فنائي اشكوري»، «طريق شناخت عالم غيب از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي» كه كار مشتركي از «دكتر علي ارشد رياحي» و «پروين ايرانپور» است، نتيجه تحقيقات «معصومه موحدنيا» و «دكتر علي اله بداشتي» با عنوان «تأثير و تأثر نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا» و «راهكارهاي صدرالمتألهين در تلفيق عقل و وحي» از «محسن عميق» از ديگر مقالات منتخب به چاپ رسيده در اين شماره است.

پنجاه و نهمين شماره فصلنامه علمي ـ پژوهشي «خردنامه صدرا» در حوزه «فلسفه اسلامي»، در 144 صفحه به همراه ترجمه خلاصه مقالات به زبان انگليسي، زير نظر استاد سيد محمد خامنه اي و توسط انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا بتازگي به چاپ و انتشار رسيده و در دسترس فرهيختگان علاقمند به مباحث فلسفي قرار گرفته است.

 

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي