_

  تاريخ: 17/7/1386

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

«حكمت متعاليه و مكاتب ديگر» منتشر شد.

 

مجموعه مقالات منتخب دومين همايش جهاني حكيم ملاصدرا با عنوان «حكمت متعاليه و مكاتب ديگر» از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا منتشر شده است.

___________________________________________________________________

 

 

به گزارش روابط عمومي بنياد حكمت اسلامي صدرا، دومين همايش بين‌المللي ملاصدرا سال 1383 در تهران به منظور معرفي فلسفه اسلامي و بويژه مكتب حكمت متعاليه ملاصدرا به جهانيان برگزار شد.

مجموعه مقالات اين همايش در 3 مجلد كتاب گنجانده شده است. اين مقالات به چندين مقوله تقسيم مي‌شوند كه بخش مهمي از مقالات درباره حكمت متعاليه و مكتب ملاصدرا بود كه در مقوله يك گنجانده شد و در جلد اول چاپ و پخش شد، بخش عمده‌اي در مقايسه بين اين مكتب با مكاتب يا آراء فلاسفه قديم يا جديد است كه در جلد دوم منتشر شده است.

جلد اخير (حاضر) كه جلد سوم از آن مجموعه است مقالاتي در سه مقوله با عنوان مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي و فلسفه غرب، تاريخ فلسفه و فلسفه ايران باستان و تاثير آن بر فلسفه جهان، فلسفه معاصر شامل پديدارشناسي، اگزيستانسياليسم، فلسفه تحليلي، فلسفه زبان، هرمنوتيك و پسامدرنيسم آمده است. اين مجموعه شامل 29 مقاله است كه 9 مقاله آن از انگليسي به فارسي ترجمه شده ا‌ند.

در مقدمه كتاب آمده است: دومين همايش بين‌المللي ملاصدرا در سال 1383 شمسي در تهران نيز مانند همايش نخستين در خرداد 1378، ضمن معرفي فلسفه اسلامي و بويژه مكتب حكمت متعاليه ملاصدرا به جهانيان، توانست فضلاي ايراني را نيز با انديشه ميهمانان خارجي كه نماينده مكاتب ديگر بودند، آشنا سازد.

يكي از اركان عمده فلسفه و هر دانش ديگر، مقايسه آراء دانشمندان و نظريه‌پردازان آن دانش با يكديگر است؛ و در فلسفه اين كار اهميت بيشتري دارد. نگاه مقايسه‌اي در فلسفه داراي چندين فايده است, از جمله شناخت نقص و كمال نظريه‌هاي خودي و درك بيشتر و بهتر آن؛ زيرا كه فيلسوف اگر فقط عالم به مكتب خود باشد نقص آن را به خوبي در نمي‌يابد، ولي اگر از بيرون نيز به آن بنگرد؛ بهتر و بيشتر مي‌تواند درباره آن قضاوت كند و نقص و كمال آن را دريابد.

در ادامه مقدمه مي‌خوانيم: از طرفي با تجربه و مطالعه فلسفه‌هاي غربي پس از رنسانس اروپا, كم و بيش براي متخصص مكتب ملاصدرا يا فلسفه اسلامي پرسشهايي مهم و اشكالاتي عمده مطرح مي‌شود و گاه در برخي از مكاتب غربي قديم و جديد نقصهاي بزرگ يافت مي‌گردد و تا بجايي كه بسا فيلسوف و متفكر جستجوگر اسلامي را از فلسفه‌هاي غربي مأيوس مي‌سازد.

از طرف ديگر, براي فيلسوفان و متفكران خارج از حوزه فلسفه اسلامي و مكتب ملاصدرا نيز, كه گهگاه از اين مكتب چيزي مي‌خوانند يا مي‌شنوند, ابهام‌ها و پرسش‌هايي مهم به وجود مي‌آيد و بسا فلسفه اسلامي را كهنه و دور از قواعد كنوني تفكر فلسفي نشان مي‌دهد.

ايندو جريان انديشه و تفكر اسلامي و غربي، اگر انديشه و تفكرند و بدنبال حقيقت مي‌باشند، بايستي طبق قوانين طبيعت با هم آميخته شوند و به وحدت برسند زيرا حقيقت بيش از يك چيز نيست و از اينروست كه متفكران واقعي از انزوا و خودرأيي پرهيز مي‌كنند و بدنبال بحث و گفتگو مي‌گردند و همايشهاي علمي و فلسفي يكي از همين جلوه‌هاي روح حقيقت‌جويي و پيگرد انديشه راستين است, كه بنياد حكمت اسلامي صدرا آن را يكي از اهداف و برنامه‌هاي ثابت خود ساخته است.

* * *

موضوعات مجلد سوم عبارتست از: مقاله زير بناي همه معارف و علوم از دكتر محمد خوانساري، پديدارشناسي از ديدگاه فلسفه اسلامي از دكتر محمد نوالي، جوهر در فلسفه اسلامي و فلسفه راسيوناليسم از دكتر طوبي كرماني، سنت هرمسي و حكمت نبوي در فرهنگ اسلامي از دكتر حسين كلباسي، فلسفه اسلامي و ايده آليسم از دكتر عبدالرزاق حسامي‌فر و گزيده‌هاي اسكندراني جالينوس و انتقال فلسفه يونان به مسلمانان از پرفسور جان والبريج.

اين جلد از مجموعه مقالات منتخب دومين همايش جهاني حكيم ملاصدرا با عنوان «حكمت متعاليه و مكاتب ديگر» با نظارت آيت الله سيد محمد خامنه‌اي در 446 صفحه، چاپ و از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا منتشر شده و در دسترس اساتيد و فضلا ميباشد.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي