بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزار کرد: دومين هم انديشي اساتيد فلسفه مورخان و باستان شناسان برجسته كشور

 

مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزار کرد : دومين هم انديشي  اساتيد فلسفه ، مورخان  وباستان شناسان برجسته كشور با سخنراني دكتر حكمت الله ملا صالحي با موضوع تمدنهاي باستاني بر اساس شواهد باستان شناختي برگزار شد.

زمان:  بيست و چهار آبان هشتاد و پنج - ساعت : چهارده الي شانزده- تالار كمال دانشگاه تهران

 

برگشت