_

  تاريخ:12/02/1391

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

فهرست مقالات شانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا به‌روزرسانی شد.

 

___________________________________________________________________

 

 

به گزارش دبیرخانه همایش، مورخ 12/2/91، چکیدة مقالات زیر پس از بررسی در شورای علمی همایش در مرحله دوم پذیرفته شده است. مولفان می‌توانند اصل مقالات خود را در موعد اعلام شده ارسال نمایند. متذکر می‌گردد:

1- برخی مقالات که در اعلامیه قبلی نیامده بودند، پس از بررسی شورای علمی به این لیست اضافه شده‌اند.

2- برخی مقالات در اعلامیه قبلی ذکر شده بودند که در بررسی نهایی حذف شده‌اند. بنابراین تا تاریخ مذکور ملاک شورای علمی فهرست ذیل است نه فهرست قبلی.

3- بدلیل محدودیت زمان و مکان امکان ارائه حضوری تمامی مقالات در روز همایش فراهم نیست. مقالاتی که برای سخنرانی از سوی شورای علمی همایش انخاب شوند، برای ارائه حضوری و سخنرانی دعوت خواهند شد.

با تشکر

دبیرخانه همایش

علي رمضاني

انسان کامل در حکمت متعاليه از منظر امام (ره)

جعفر شانظري و محمود آهسته

انسان کامل در بستر مدرنيته

علي شيرواني شيري و حسنعلي بختيار نصر آبادي

چشم اندازهاي جديد در مباني علوم تجربي با توجه به رويکرد صدرايي

مهدي عبداللهي

کمال نهايي انسان از منظر صدرالمتالهين

محمد نجاتي و احمد بهشتي

بررسي و تبيين معاد جسماني در حوزه خيال صدرايي

محسن پيشوايي علوي

آزادي و اختيار از ديدگاه صدر المتالهين و کي يرد کگارد

محمد بيدهندي

بررسي و تحليل نسبت انسان با طبيعت در فلسفه ملاصدرا

مهري چنگي آشتياني

هماهنگي انسان و جهان از ديدگاه صدرالمتالهين

سيد مرتضي حسيني شاهرودي و فاطمه فرضعلي

انسان و جهان در فيزيک و عرفان

محمد عباس زاده جهرمي

مقايسه انسان شناسي مکاتب فلسفي مشاء و متعاليه

مهري چنگي آشتياني و فهيمه رفيعي

ارتباط انسان و جهان از ديدگاه ملاصدرا و هايدگر

مهدي غياثوند

رهيافتي صدرايي به دشواره وحدت علوم تجربي

فرزانه فرشيد نيک

بررسي بازتاب حکمت متعاليه در معماري عصر صفوي

عين الله خادمي و ليلا پور اکبري

خلافت الهي انسان در انديشه ملاصدرا

مرتضي گودرزي

انسان کامل در زيباشناسي حکمت متعاليه

قاسم امجديان

حرکت جوهري ناقض راي داروين در خلقت انسان

محمد شکري و مهدي شکري

انسان، اخلاق و دين

عفت السادات خياط نوري

بايسته هاي تعامل انسان و طبيعت ....

سميه اسدي

بررسي مقوله انسان کامل از منظر عرفان سنايي بر پايه مثنوي هاي او

زهرا پارساپور

متن جهان و قرائت انسان

محب علي آبسالان و عباس نيکبخت

مقايسه تطبيقي انسان از ديدگاه ابن عربي و عزيزالدين نسفي در دو کتاب فصوص الحکم و کتاب الانسان الکامل

سيد ابراهيم رباني

انسان کامل از ديدگاه عرفا

مهدي نکوئي ساماني

بررسي رابطه بايسته انسان و طبيعت از منظر حکمت اسلامي

مزدک رجبي

انسان و جهان از نگاه ملاصدرا

منيرالسادات پورطولمي و معصومه رجبي کبود چشمه

اسم اعظم در عرفان نظري

مهدي شفيعيان

انسان و فهم جهان از طريق زبان

عباس شيخ شعاعي و آمنه ضرابيها

انسان از ديدگاه ملاصدراو اومانيسم

صالح حسن زاده

جايگاه انسان در نظام همبسته عالم

کبري مشايخي قلاطوئيه و دکتر علي حقي

حقيقت و نقش انسان کامل (نگرش هاي عرفاني، ديني و حکمت متعاليه)

مرتضي جوادي

بايسته‌هاي تعامل انسان و طبيعت ....

مرضيه اخلاقي و محسن طاهري صحنه

حقيقت و جايگاه انسان ازديدگاه مولوي

حسين شوروزي و مهدي صانعي

حرکت جوهري و نقش آن در رشد و تربيت اسلامي

علا الدين ملک اف

بررسي تطبيقي نظريه انسان کامل در عرفان به مثابه تفسير آموزه ولايت در شيعه

فرمان ايسماييل اوف و علي پيري

بررسي تطبيقي رابطه نفس و بدن نزد ملاصدرا و برگسون

مريم عرب

لذات عالي و لذات پست از ديدگاه ملاصدرا و سقراط

محمد متقيان

نقد صدرايي بر انسان شناسي اصالت ماهيت بر اساس مسئله جعل

صنوبر علي حسيني

انسان کامل در قرآن کريم و حکمت متعاليه

امين اسدپور

نقش محوري انسان در تقسيم حکمت نزد صدرالمتالهين

سمانه سمناني

حقيقت و نقش انسان کامل در معنا بخشي به زندگي از ديدگاه حکمت متعاليه و مکتب اگزيستانسياليسم

کمال حاجياني

انسان مدرن طبيعت مقدس و اديان الهي

محسن زارعي و بتول قزل بيگلو

بررسي تطبيقي مفهوم تعادل در رويکرد انسان شناسي ملاصدرا و هگل

غزاله نثاري

ملاحظاتي در باب اصل تعقل از نظر گاه فلسفه تعليم و تربيت با تاکيد بر اهميت و کاربرد آن از ديدگاه صدرالمتالهين

علي آراسته

مولفه هاي انسانيت و تصوير انسان کامل از ديدگاه امام خميني

حبيب الله دانش شهرکي

جايگاه ذهن در انسان شناسي حکمت متعاليه

معصومه عليدوست معززي و محب علي آبسالان

بررسي تطبيقي انسان در انديشه هاي توماس آکوئيناس و ابوعلي سينا

حميد ولي زاده، کبري ولي زاده و محدثه صفر خاني

مقايسه تطبيقي خدا در بگود گيتا و مثنوي معنوي

عباس گالش نياد فرازي

مقايسه انسان شناسي ملاصدرا و نيچه

فرحناز عيدي

جايگاه انسان در نظام همبسته عالم (انسان کبير و عالم صغير)

نبي سبحاني

کرامت و حقوق انسان در مقام خليفه الهي

حميد احدزاده و مسلم رحماني زاده

قالب خوب و بدي غالب :انسان صدرايي در مقام عمل

حامد صفائي پور

اصل آنتروپيک (انسان‌مداري)، مروري بر معنا، اهميت، چالش ها، نتايج و روش شناسي

حسين عرب

نقش و جايگاه انسان کامل

مرجان عسگري بابادي

تبيين آراي تجرد و بقاي نفس ديدگاه تطبيقي افضل الدين مرقي و ملاصدراي شيرازي

رقيه حيدرنژاد

جايگاه انسان در نظام هستي

مرضيه صادقي و فريده فراهاني

هماهنگي کتاب تکوين و تدوين

سميه طاهري انداني

نقش کرامت انسان در معناداري زندگي

مريم حائري

بررسي ارتباط دو سويه خدا و انسان با محوريت آشکارگي و تجلي خداوند

زهرا مهربان خو

خوانشي بر تقريب فلسفه اسلامي به عرفان اسلامي

ناصر الدين حسن زاده تبريزي

جهان تک جوهري ملاصدرا و ارتباط آن با پرسشهاي مربوط به خداشناسي معرفت نفس و معاد شناسي

ثريا سلاحورزي و زهرا صفاري نژاد

مفهوم کلي و معرفت شناسي از ديدگاه ملاصدرا و سهروردي

مرتضي شجاري و زهرا گوزلي

انسان و ولايت الهي از ديدگاه ملاصدرا

فهيمه نظري و عليرضا صادق شيرازي

وامداري ملاصدرا در بحث تشکيک وجود از سيدحيدر آملي

علي اصغر خندان و پويان پروين

بازخواني نظر استاد مطهري در باب خود عالي و داني

مهدي قائد شرف و روح الله دارايي

انسان و جهان در پرتو زبان

سولماز کارانديش

انسان شناسي اگزيستانسياليستي در بوته نقد حکيمانه صدرايي

محسن جاهد

ملاصدرا: خاص گراو عام گراي اخلاقي

زينب عسکريان

آزادي اراده انسان، با تاملي در حکمت متعاليه و مکتب اگزيستانسياليست

جنان ايزدي

عوامل غير معرفتي در ارتباط معرفتي انسان و جهان، ديدگاه ملاصدرا

احمد شه گلي

فطرت و صنعت

حسن مرادي و هانيه کوهي

انسان، ظهور دهنده جهان

محمد مهدي گرجيان و زهرا محمد علي ميرزايي

جايگاه انسان کامل از منظر عرفان ،در ارتباط بين حق و خلق

حسين حسيني امين و ندا درخواه

بررسي مقام ولايت و تبيين جايگاه ولي و ارتباط آن با قرآن و ملائکه الهي از ديدگاه ملاصدرا

هادي فراست و عبدالرضا سلاحورزيان و ثريا سلاحورزي

بررسي جايگاه انسان در نظام همبسته عالم (انسان کبير و عالم صغير) از ديدگاه ملاصدرا

مهناز قانعي

وحدت شخصي جهان و نقش انسان

افسانه ابراهيمي

از خاک به افلاک

حسين زمانيها

بررسي تطبيقي بنيان عالم داري انسان از ديدگاه هيدگر و ملاصدرا

راهله موسوي

نظريه تجلي در عرفان و فلسفه ملاصدرا

مائده غديري نيا و محدثه غديري نيا

از تقابل تا تعامل

عبدالمحمد شيرواني شيري

مباني نظري غرب در الحاد و فساد

سيده اکرم اصحابي

نظريه ملاصدرا درباره نفس و نقد دو مکتب غربي در مقايسه اي تطبيقي

محمد سالم محسني و حبيب الله احساني

تشبه انسان به خدا ،غايت متعالي فلسفه

فريده داوودي مقدم

آموزه‌هاي صوفيانه در اشعار ملاصدرا

سودابه دهقاني بيدختي

عاقبت انسان در جهان از منظر صدرالمتالهين

مرضيه گيوريان

تقدم عقل نظري بر عقل عملي در سعادت انسان از نگاه ملاصدرا

مستانه ابوترابيان

حقيقت و نقش انسان کامل در جهان هستي

اسماعيل واعظ جوادي آملي

عذاب زيست محيطي در فلسفه تاريخ

سيد حسين واعظي

جايگاه انسان در هستي و ارتباط آن با مثال اصغر و اکبر

عصمت الله عربان

بررسي شهود در حکمت متعاليه صدرالمتالهين بر اساس استدلال زبان خصوصي ويتگنشتاين

آرزو زاهدي و مر تضي عرفاني

رابطه ادراک با ماده در حکمت متعاليه و علم تجربي

شهناز شايان فر

دلالت هاي عرفاني ويزگي هاي امام در پرتو ايده انسان کامل

عبداله صلواتي

برترين نوع انساني نزد ملاصدرا

صغري باباپور

حقيقت و نقش انسان کامل از منظر عزيز الدين نسفي و ملاصدرا

پروين نيک سيرت

کرامت و حقوق انسان در مقام خليفه اللهي

سيد مصطفي شهر آييني

گذار از جهان و انسان سنتي به جهان و انسان مدرن در فلسفه دکارت

محمد ملحج

کرامت و حقوق انسان در مقام خليفه الهي

رسول برجيسيان

عالم شناسي انساني بر اساس حکمت متعاليه

هژير مهري

انسان در بحران جهان بيني تمدن جديد و ارزيابي از نگاه الهي

محمد مشکات

فلسفه تکنولوژي بر مبناي انديشه صدرا و از منظر هايدگر

يحيي صولتي چشمه ماهي

بررسي چگونگي رابطه و تعمل نفس و بدن در نزد ملاصدرا و دکارت

عظيم حمزئيان

بررسي مقايسه‌اي انسان شناسي صدرايي با انسان شناسي سنت گرايان معاصر

علي سنايي

جايگاه طبيعي انسان در حکت متعاليه

مهدي حجت پناه

انسان شناسي در نگاه اديان شرق و حکمت متعاليه

محمد هادي توکلي

جنبه هاي قدسي طبيعت در حکمت متعاليه و رابطه آنها با فطرت بشري

فائزه عابد کوهي

سير استکمالي نفس در رساله سه اصل ملاصدرا

زهرا عباسي

کرامت و حقوق انسان در مقام خليفه الهي

حسن بلخاري

معماري مقدس،تجسم اصل تناظر ميان عالم و آدم(جهان و انسان)

بهجت واحدي و صبا بيرانوند

انسان در جهان و جهان در انسان

فاطمه علي پور

انسان و جهان دو نسخه از يک حقيقت

رضوان اديب

تبيين خلقت در حکمت متعاليه و عرفان اسلامي

معصومه موحدنيا

انسان شناسي صدرايي با رويکرد اخلاقي

فاطمه عاشوري

انسان و جهان يا عالم صغير و انسان کبير در حکمت متعاليه

رضا ماحوزي

نسبت متقابل مفاهيم انسان، خدا و جهان و امكان تأسيس علم فلسفه

عبدالخالق فصيحي

نوآوريهاي صدرا

پري سوسهابي

عالم صغير روح عالم کبير

ميرهادي موسوي نيا

جايگاه انسان در نظام همبسته عالم

علي اصغر جعفري ولني

دستگاه تربيتي انسان در شعاع انديشه صدرالمتالهين

نواب مقربي

انسان در تفسير قرآن پژوهشي در باب انديشه هاي ملاصدرا در رساله متشابهات قرآن

مقصود محمدي

عشق درونمايه نظام هستي در حکمت متعاليه

شبنم سپه

انسان بر سر دو راهي

حسين کلباسي اشتري

عالم کبير و عالم صغير بازخواني در جهان معاصر

قاسم پورحسن

نسبت انسان با ساحت هستي در تفکر ملاصدرا و هايدگر

غلامرضا فدائي

جهان و انسان

عليرضا امين و رضا ماحوزي

سهم طبيعت در نيل انسان به سعادت در انديشه حکيمان مسلمان

کبري مجيدي بيدگلي

بررسي تطبيقي انسان از نگاه ملاصدرا و سورن کرکگور

محسن منصوري

واکاوي کرامت انساني در مباني انسان شناسي فلسفه اسلامي

 

  

انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي