_

 

 تاريخ:14/04/1391

   چاپ صفحه    ذخيره صفحه

برگزاري نشست تخصصي گروه چين باستان 

 

در ادامه نشستهاي تخصصي گروه خاور دور از سلسله نشستهاي مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه، جلسه سوم اعضاء اين گروه در خردادماه سال 1391 در محل برگزاري جلسه‌هاي تخصصي مركز تدوين تاريخ فلسفه واقع در بنياد حكمت اسلامي صدرا تشكيل شد.

 

  __________________________________________________________________________

 
 

در اين نشست كه استاد سيد محمد خامنه‌اي، خانم دكترتوكلي، آقايان دكتر ذهبي، دكتر لك‌زايي، دكتر ماحوزي و آقاي دهقان و خانم سليماني‌فرد حضور داشتند قرار شد با بخدمتگيري مطالعات باستان‌شناختي و نگاه هرمنوتيكي، ريشه‌هاي فلسفي و عرفاني اين قلمرو جغرافيايي در نسبت با حوزه‌هاي ژاپن، هند و ايران مورد واكاوي و شناسايي قرار گيرد.

 

انتهاي پيام

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي