_

  تاريخ:  05/04/1387

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

اسفار اربعه به زبان انگليسي منتشر مي شود

 

ترجمه انگليسي جلد هشتم و نهم كتاب الحكمة المتعاليه في اسفار الاربعه العقليه، تأليف حكيم صدرالمتألهين شيرازي، براي نخستين بار به زبان انگليسي ترجمه و منتشر خواهد شد.

  __________________________________________________________________________

 

 

 

كتاب اسفار اربعه، تأليف حكيم ملاصدرا شيرازي كه درباره نفس شناسي و معادشناسي است، بابتكار بنياد حكمت اسلامي صدرا و بوسيله يك مترجم انگليسي كه استاد فلسفه در امريكاست، به زبان انگليسي برگردانده مي‌شود.

گفتني است اين كتاب، زيرنظر و با راهنمايي و مقدمه استاد سيد محمد خامنه‌اي ترجمه شده و در دست چاپ است و بزودي توسط انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا در سطح جهان منتشر خواهد شد.

اين ترجمه جزء طرح عمومي ترجمه آثار ملاصدرا به زبانهاي غيرعربي است كه از سال 1375 تاكنون در حال اجراست.

لازم بذكر است، كتب ديگر اين حكيم نيز ترجمه شده يا در دست ترجمه است و برخي به زبانهاي ديگر اروپائي، روسي، بلغاري، بوسني، چيني، كره‌يي و تركي نيز ترجمه شده است.

   انتهاي پيام

 

 

 صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي