تاريخ:18/06/1394

چاپ صفحه  ذخيره صفحه

شماره هشتم مجله فلسفه و کودک منتشر شد.

  __________________________________________________________________________
 

 هشتمين شماره فصلنامه تخصصي فلسفه و کودک (چهارمين شماره با درجه آموزشي ـ پژوهشي ـ تحليلي) به صاحب امتيازي آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي و مدير مسئولي زهره حسيني و سردبيري دکتر طوبي کرماني به چاپ رسيد.

در اين شماره از مجله مطالب زير به چشم ميخورد:

  • پرورش خلاقيت در کودکان

  • تحليل نقش مدرسه در ايجاد نظم عمومي، تعامل بين مديران، مربيان و شاگردان

  • بازکاوي و بازسازي داستان «حي بن يقظان» و شيوة کار بست آن در برنامه فلسفه و کودک

  • بررسي مباني نظم عمومي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر اساس قرآن کريم

  • آموزش نظم به کودک با فلسفه و خردورزي

  • بررسي جايگاه فلسفه براي کودکان در نظم عمومي جامعه

  • چارچوبي براي تسهيل گفتگوي کلاسي

 هيئت تحريريه اين مجله: آيت الله سيدمحمد خامنه اي، دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، غلامرضا اعواني، دکتر رضا داوري اردکاني، دکتر احد فرامرز قراملکي، دکتر عبدالرزاق حسامي فر، دکتر علينقي باقرشاهي و دکتر قاسم پورحسن مي باشند.

  در سر مقاله اين شماره فصلنامه تخصصي به قلم زهره حسيني، مي خوانيم: «در قدر و اهميت تعليم و تربيت   در هر کشور بر اساس فرهنگ حاکم بر آن جامعه، جاي بحثي نيست. همه ميدانيم که نهاد آموزش و پرورش در هر جامعه‌يي از اساسي‌ترين نهادهايي است که تأثير خوب يا بد آن در سالها و يا قرنها بعد مشاهده ميشود. هر چه خواستم  در اين باب چيزي مکتوب کنم باز ديدم در مقابل فرمايشات رهبر عزيزمان در روز معلم ناچيز و ناقص است. سپس به گوشه اي از بيانات پرمغز و گهربار رهبر معظم انقلاب در ديدار با معلمين و فرهنگيان در تاريخ 12/2/94 اشاره کردند. ايشان در اين سخنراني فرمودند:

  ... معلم خوب ميتواند مردان بزرگ، انسانهاي بزرگ و شخصيتهاي برجسته را خلق کند و بوجود بياورد، ولو در يک دستگاهي که آن دستگاه خيلي سازگار نيست. پس اصل معلم است. خب معلم ميخواهد چکار کند؟ توليد يک نسلي با اين خصوصيات: دانا باشد، با ايمان باشد، داراي اعتماد به نفس باشد، داراي اميد باشد، داراي نشاط باشد، داراي سلامت جسمي و روحي باشد، روشن بين باشد، با اراده باشد، کم هزينه و پرفايده باشد. معلم، نسلي اينچنيني را ميخواهد تربيت کند و اينها چيز کمي نيست ... «معلم، شاغل به شغل انبياست» «معلمي شغل انبياست».

 يادآوري ميگردد که براي خريد اين مجله و ديگر نشريات بنياد حکمت اسلامي صدرا را از طريق واحد فروش و مشترکين بنياد (تلفن 88153594) خريداري نمايند.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي