_

 

 تاريخ:22/05/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

سومين مجمع عمومي انجمن علمي تاريخ فلسفه در تاريخ 11/5/1391 در محل بنياد حکمت اسلامي صدرا برگزار گرديد.  

 

 

___________________________________________________________________

 
 

در اين جلسه ابتدا گزارشي از عملکرد چهار ساله نخست انجمن به اطلاع اعضا رسيد. سپس انتخابات دومين دوره هيئت مديره با حضور و نظارت مستقيم نماينده وزارت علوم برگزار شد. نتيجه انتخابات بشرح ذيل به اطلاع ميرسد.

اعضاي اصلي هيئت مديره (بترتيب تعداد راي): آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي، دکتر کريم مجتهدي، دکتر حسين کلباسي، دکتر مقصود محمدي، دکتر قاسم پورحسن.

اعضاي علي‌البدل هيئت مديره: دکتر حميدرضا آيت‌اللهي، دکتر حکمت‌الله ملاصالحي.

بازرس اصلي: دکتر رضا سليمان حشمت

بازرس علي‌البدل: دکتر رضا ماحوزي

همچنين در جلسه هيئت مديره (دوره دوم) مورخ  17/5/91 پس از بررسي و مرور عملکرد چهار ساله نخست انجمن، مسئوليت‌هاي اين بخش براي دوره جديد بشرح ذيل تقسيم و تصويب شد.

آيت‌الله سيدمحمد حسيني خامنه: رئيس هيئت مديره

دکتر کريم مجتهدي: نايب رئيس

دکتر حسين کلباسي اشتري: خزانه‌دار

دکتر قاسم پورحسن: عضو هيئت مديره و دبير انجمن

دکتر مقصود محمدي: عضو هيئت مديره

دکتر رضا سليمان حشمت: بازرس انجمن

متذکر ميگردد افراد نامبرده براي مدت 4 سال انتخاب شده‌اند.

 

انتهاي پيام

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي