تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

صدو چهارمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد.

 __________________________________________________________________________

 

شماره 104 خردنامه صدرا (با ردة انتشار تابستان 1400) منتشر شد. در این شماره، پس از سرمقاله که بقلم آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای به رشتة تحریر درآمد، مقالات زیر به چشم میخورد.

در پایان نیز گزارشی از اجرایی بیست و پنجمین همایش بزرگداشت ملاصدرا (فلسفه و تعامل جهان و انسان) منتشر شده است.

متن کامل این مقالات در پایگاه kherad.mullasadra.org  در دسترس عموم قرار دارد.

 

  • بازخواني پاسخهاي صدرالمتألهين به اشكال «لزوم قرارگرفتن يك ماهيت تحت دو مقوله» در بحث وجود ذهني/ محمدهادي توكلي/ استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ص13

  • بررسي نظرية تطابق عوالم و نقش آن در تبيين رابطة وجود علمي و عيني ممكنات در حكمت متعاليه/ ‌سيداحمد غفاري/ استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ص33

  • بررسي اشتراك نوعي تكاليف از منظر ديني و فلسفي (با رويكردي انسان‌شناسانه)/ علی اصغر جعفری ولنی، استادیار دانشگاه شهید مطهری و حبیبه مولاپناه، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی مدرسه عالی شهید مطهری/ ص43

  • خوانشي فلسفي از ساحت اجتماعي انسان كامل در نهج البلاغه ‌(با رويكرد حكمت متعاليه)/ سیدمحمدعلی میردامادی، دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان‎؛ سیدمهدی امامی جمعه، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان؛ مجید صادقی حسن‌آبادی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان/ ص59

  • بسترهاي انسان‌شناختي حكمت صدرايي در تعامل ميان علم ديني و  دانش روانشناسي/ محمد صادق فاضلی، دانشجوی دکتری دانشگاه قم؛ عسکر دیرباز، دانشیار دانشگاه قم/ ص77

  • «من» و معيار تشخيص آن از «غير» از منظر سهروردي، ملاصدرا، دكارت/ سکینه غریبی، دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ سهراب حقیقت، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ منصور ایمانپور، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ ص93

  • واكاوي تبلور نظرية اسفار اربعه در معماري ميدان نقش‌جهان اصفهان/ احمدعلی نامداریان؛ دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ سمیه خانی؛ دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛  پریسا هاشم پور، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ ص107

 

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

  صفحه بعدي  بازگشت به صفحه اصلي  صفحه قبلي