_

 

 تاريخ:09/07/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

   گزارش انجمن علمي تاريخ فلسفه از نخستين گردهمايي اعضاي شاخه دبيران  

 

 

___________________________________________________________________

 
 

نخستين گردهمايي شاخه دبيران انجمن علمي تاريخ فلسفه با حضور جمعي از دبيران فلسفه و منطق استانهاي تهران و البرز و نمايندگاني از اعضاي اصلي انجمن در تاريخ پنجم مهرماه 1391 از ساعت 15 الي 17.30 در محل بنياد حکمت اسلامي صدرا برگزار شد.

در اين نشست پس از استماع گزارش دبير انجمن درباره اهداف و چشم انداز تشکيل شاخه دبيران، کليات و چارچوب فعاليت اين شاخه به شور گذاشته شد و به تصويب رسيد. همچنين با تشکيل گروهي پنج نفره از نمايندگان دبيران، مقرر شد اين گروه در تعامل با دبيرخانه انجمن، آيين نامه اجرايي شاخه دبيران را تنظيم و براي ارائه در دومين گردهمايي مهيا سازند.

شاخه دبيران بمنظور ارتقا و روزآمدسازي توان علمي و عملي دبيران فلسفه و منطق و نيز بهره گيري از تجارب و توان علمي آنها، در انجمن علمي تاريخ فلسفه تاسيس شده است. در وهله نخست، عضوگيري اين شاخه در سطح استانهاي تهران و البرز صورت گرفت و اميد است با مشارکت فعال دبيران و نهادهاي مرتبط در آموزش و پرورش به ساير استانها نيز گسترش يابد.

 

انتهاي پيام

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي