تاريخ:28/01/1392

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

فهرست نهايي چکيده مقالات برگزيده همايش اول خرداد امسال اعلام شد.

 

  __________________________________________________________________________
 

دبيرخانه همايش سالانه بزرگداشت حکيم صدرالمتألهين، ضمن تقدير و تشکر از همکاري اساتيد و پژوهشگران محترم و با عرض تبريک سال جديد، اعلام کرد: خوشبختانه هفدهمين همايش ملاصدرا با استقبال بي‌سابقة فرهيختگان و اهل فلسفه روبرو شده  و بيش از 220 مقاله به دبيرخانة همايش رسيده است که از اين تعداد بيش از 150 مقاله در چند روز پاياني مهلت اعلام شده دريافت گرديد. بهمين دليل فرايند ارزيابي چکيده‌ها، قدري به‌درازا کشيد.

پس از بررسي، چکيده مقالات زير از سوي کميته علمي پذيرفته شدند: 

 • اترک، حسين و اکبرپور روشن، فاطمه: کاربرد فلسفه در کمک به رستگاري و کاميابي با بررسي و تحليل يقين ديني

 • احمدوند، خليل الله و ملکي، سميه: ملاصدرا و معناداري زندگي

 • اخوان نبوي، قاسم: نفس شناسي ملاصدرا و معناي زندگي

 • اردبيلي، محمدمهدي: بررسي امکان استخراج نوعي «منطق» از نظريه حرکت جوهري براي استفاده در مباحث عملي و اجتماعي جهان امروز

 • ارشادي‌نيا، محمدرضا: سرود زندگي

 • اسدپور، امين: عقلانيت و زندگي انسان

 • اسدي، محمدرضا و سنگيان، فريده: خودشناسي و خودسازي در رسائل مرزي ابن سينا

 • اسفندياري، سيمين: سعادت جامع‌نگر با رويکرد خاص فلسفه صدرايي

 • اسماعيلي، زهره و آقا علي، رحيم: سبک معاشرت خانوادگي در ايران: بايدها و نبايدها بر اساس فلسفه تربيت اسلامي

 • اصغري، محمد: زندگي معماي بزرگ پديده‌شناسي هوسرل

 • اعواني، شهين: فلسفه و زندگي

 • افتخار، مهدي و سنايي، علي: نتايج نگرش صدرايي به انسان در تعليم و تربيت انسان معاصر

 • افضلي، سيد عبدالرئوف: کرامت انسان از ديدگاه ملاصدرا

 • آقا علي، رحيم: فلسفه و سبک زندگي

 • اکبري، احمد و خالق خواه، علي: رويکردي بومي به فلسفه براي کودکان مبتني بر نسخه هاي موجود

 • اکبري، احمد، اکبري، مليحه و اجلالي، زينب: بررسي روش هاي استفاده از برنامه فلسفه براي کودکان در ايران

 • اکبري، احمد، اکبري، مليحه و اجلالي، زينب: فلسفه به مثابه محتوا: توجه به ايده ها و سوالات فلسفي در فلسفه براي کودکان

 • اکوان، محمد: زندگي حقيقي و حقيقت زندگي در آيينه صدرا

 • اميد، مسعود: سطوح معناداري زندگي و بي‌معنايي «پرسش از اصل معناداري زندگي و حکم به بي معنايي آن در سطح نخستين»

 • اميري، رضا: ارزشمندي علوم

 • انواري، سعيد: بررسي فلسفه صدرالمتالهين بر اساس الگوي فلسفه بمثابه مشي زندگي

 • اهل سرمدي، نفيسه: سيمائي از حيات ديني انسان در حکمت متعاليه و تاثير ابن عربي در ساختار آن

 • ايراندوست، محمدحسين: امکان فقري، پيشنهادي نو براي معناي زندگي

 • برجيسيان، رسول: تعالي زبان، حيات متعاليه

 • بنايي جهرمي، مهدي: تاملي در نسبت متافيزيک با زندگي در غياب راز

 • بيات مختاري، مهدي: باور به کرامت ذاتي انسان تضمين کننده زندگي ارتقايي

 • پورمهران، پدرام: تحليل معناي زندگي بر مبناي انسان شناسي و هستي شناسي دکارت و ملاصدرا

 • پيري، علي: حقيقت انسان و اختيار او در حکمت متعاليه

 • پيشوايي، محسن: بحران خلا وجودي در زندگي انسان معاصر و نقش اصالت وجود حکمت متعاليه در معناداري زندگي

 • جانباز، اميد: حرکت جوهري و برخورد شناخت گونه ما با جهان در زندگي روزمره

 • جاهد، محسن: تربيت کودک و نوجوان از نگاه ارسطو

 • جعفري ولني، علي اصغر: فلسفه و تربيت

 • حاجي ميرزايي، فرزاد: خودشناسي در هگل و ملاصدرا و نقش آن در کمال آدمي

 • حسن زاده، صالح: فلسفه ادراکات اعتباري و زندگي از نگاه علامه طباطبائي

 • حسيني، سيد شهاب الدين: خودشناسي و خودسازي از ديدگاه ملاصدرا

 • حکمت ارجمند، امير ابوالفضل: نقش دين و حکمت الهي در دستيابي به معناي زندگي

 • حمزئيان، عظيم: فلسفه براي کودکان بررسي ديدگاهها و نظريه ها

 • حمزئيان، عظيم: فلسفه ملاصدرا و احساس هويت افراد جامعه

 • خادمي، حميد رضا: درهم تنيدگي زندگي اين جهاني وآن جهاني از منظر صدرالمتالهين

 • خادمي، عين الله و پوراکبر، ليلا: کرامت انسان از ديدگاه ملاصدرا

 • خاوري، حسن رضا: زندگي سفر است: حکمت متعاليه به‌مثابه‌ي راهِ اشراقي زندگي

 • خياط زنجاني، محمد: راه زندگي: اخلاق و اطلاق آن در حکمت متعاليه صدرايي

 • دهقان سيمکاني، رحيم: موانع اخلاقي زيستن در انديشه صدرالمتالهين

 • دهقان‌پور، عليرضا: معناشناسي «معناي زندگي»

 • ذبيحي، معصومه: تاثير نگاه فلسفي امام خميني در سبک رهبري ايشان

 • رضازاده، رضا و ميري، پريچهر: جستاري در تفسير متافيزيکي خدا، خود و جهان زيست اخلاقي ملاصدرا و اسپينوزا

 • رضازاده، رضا، نيکويي‌نژاد، ليلا، نيکمنش، عزيزاله: فناوري همسان سازي انساني با نگاه به مباني انسان شناختي ملاصدرا

 • روغني، فرشته سادات: بررسي فلسفه عبادت و تعالي انسانها در اديان شرقي و اسلام

 • زمانيها، حسين: بررسي و تحليل قابليتها و کاستيهاي فلسفه ملاصدرا در تبيين ساحتهاي طولي و عرضي حيات بشر

 • ساجدي، علي محمد، حيدري، مريم و قاسمي، فاطمه: رابطه خودشناسي با خداشناسي در مکتب وحي و حکمت متعاليه صدرالمتالهين

 • سعيدي، حسن: معناي زندگي در سپهر معرفتي حکمت متعاليه

 • سلطاني، مهدي: فلسفه پويشي و پرسش از معناي زندگي

 • سلگي، مريم: معناي زندگي از ديدگاه ارسطو

 • سنايي، علي: رفع برخي از چالشهاي انسان معاصر با بازنگري در نگرش ملاصدرا به انسان، عقل و هستي

 • شجاري، مرتضي و فرزاد، مهناز: زندگي شهري و محيط پايدار از ديدگاه ملاصدرا و نظريه پردازان معاصر

 • شجاري، مرتضي و مولايي، اصغر: شهر اسلامي و رابطه آن با انسان در عرفان اسلامي

 • شرفي، عاطفه: فلسفه تربيت کودک با رويکرد محوريت معلم و کودک

 • شريفاني، محمد: فلسفه و تربيت انسان

 • شکراللهي، نادر: هدف و ارزش زندگي

 • شکري، مرجان و صادقي، صالح: جايگاه فلسفه در فرآيند شکل گيري تمدن فلسفه به مثابه نقشه راه

 • شه گلي، احمد: چرا فلسفه ميخوانيم؟ فلسفه از نظر تا عمل

 • شهرآئيني، سيد مصطفي: انديشه پيشرفت، دغدغه اصلي تفکر فلسفي دوران مدرن در غرب

 • شهرآئيني، سيدمصطفي و ميرزايي، محمد سينا: فلسفه تطبيقي راهي براي احياي نقش فلسفه در زندگي، مطالعه موردي کتاب الجمع بين راي الحکيمين

 • شوروزي، حسين و خاني، موسي: فراطبيعت گرايي در معناي زندگي

 • صانعي دره‌بيدي، منوچهر: «ذات انسان آزادي است»

 • صلواتي، عبداله و شايانفر، شهناز: نقد و بررسي خطايي بزرگ در معناي زندگي با تکيه بر انسان شناسي ملاصدرا

 • صولتي چشمه ماهي، يحيي: بررسي مفهوم سعادت با توجه به سير تکاملي نفس در رهيافت پويشي فلسفه حيات برگسون و کتب اصالت وجودي ملاصدرا

 • طالب، حميد: پيوستگي در فلسفه ملاصدرا و معناي زندگي

 • عابدکوهي، فائزه: آموزه‌هاي حکمت متعاليه براي زندگي جديد

 • عباسي حسين آبادي، حسن: سعادت و شقاوت از نظر ابن سينا بر اساس ارتباط نفس و بدن

 • عبدالله‌نژاد، محمدرضا: معناي زندگي از نگاه ويليام جيمز و ويتگنشتاين

 • عرب، حسين: مراحل حيات از نگاه دين و فلسفه

 • عرب، مريم: رسالت فلسفه

 • علوي، سيد محمد کاظم: مرگ هست، من هستم

 • علي پور، فاطمه: فلسفه، علم و فن آوري

 • عيدي، فرحناز: خدا و معناي زندگي

 • غفاري، رقيه: نقش بازي در دروني شدن ارزش هاي اخلاقي کودک

 • غفاري، ابوالفضل و صحبت‌لو، علي: بررسي عامل اراده آدمي از منظر فلسفي و روانشناختي و اثرات آن بر تعليم و تربيت

 • فتحي، حسن و قنبري ورنوسفادراني، سمانه: آيا جستجوي دانش براي دانش در حکمت نظري ارسطو واقعا بي غرض است؟

 • فرامرز قراملکي، احد: نقش راه زندگي بودن فلسفه در اقبال حکماي مسلمان به فلسفه از کندي تا ملاصدرا

 • فرخي نيا، مريم: بسترسازي انتباه نفس کودک

 • قائدي، يحيي و کرد، مژگان: تبيين فلسفه يا فلسفه هاي زندگي و طراحي الگويي براي آموزش فلسفه زندگي با تحليل برنامه هاي درسي فعلي ايران

 • قائدي، يحيي: فلسفه ناداني (بررسي زمينه هاي جهالت آدمي) و نقش فلسفه ورزي در آن

 • قاسمي، حسين: ربط بايد به هست در حکمت متعاليه ملاصدرا

 • قربانعلي دولابي، مجيد: مديريت استراتژيک حيات انسان در حکمت عملي اخوان الصفا

 • کاوندي، سحر: محبت و نقش تربيتي آن

 • گودرزي، مرتضي: جايگاه و معناي زندگي وفق نظر در حيات انسان مدرن بر مبناي انديشه هاي ارسطو و ملاصدرا

 • ماحوزي، رضا: سهم فلسفه اسلامي در سبک زندگي ما ايرانيان

 • مجلسي نيا، الهام السادات: مهارت هاي زندگي در قالب تفکر فلسفي براي کودک

 • مشکاتي، محمدمهدي و فخرالديني، مريم: نقش نگاه وجودي صدرا به علم در تعالي و کمال نفس

 • مصطفي پور، محمدرضا: ارزش ذاتي زندگي از منظر صدرالمتالهين

 • معين، امراله: خوش بيني لايب نيتسي راهي به رستگاري و کاميابي

 • مقربي، نواب: حکمت عرشي ملاصدرا همچون راه زندگي

 • ملاصالحي، حکمت: سير آغازين تفکر و حيات معنوي انسان در پيش از تاريخ

 • مهاجرنيا، محسن: حکمت متعاليه فراسوي زندگي سياسي

 • مهري، هژير: فلسفه و معناي زندگي در انديشه رابرت نوزيک

 • ميثمي تهراني، علي: سلوک صدرايي از خودشناسي تا خداشناسي

 • ندري ابيانه، فرشته: فلسفه و معناي زندگي در رفتار و صفات از منظر  بوعلي سينا و ملاصدرا

 • نمازي، معصومه و حيدري‌فر، مرضيه: تحليل معناشناسي زندگي در تلقي ملاصدرا

 • نوربالا، مريم: خودآگاهي در بررسي تطبيقي سورن کرکگور و باباافضل کاشاني

 • نيک‌سيرت، عبدالله: چرا حکماي مسلمان به بخش صناعي(توليدي /علمي) فلسفه يونان توجه نکرده‌اند؟

 • اله‌بداشتي، علي: آموزه‌هاي حکمت متعاليه براي زندگي اجتماعي متعالي

 • واعظي، سيد حسين: انسان فلسفي مقول به تشکيک است

ذکر نکات زير لازم است که:

 1. اين فهرست بمنظور ارسال اصل مقاله اعلام ميگردد و بديهي است که پذيرش نهايي مقالات پس از دريافت و بررسي اصل مقالات امکانپذير است. بنابرين تاييد چکيده مقاله بمنزله تاييد اصل مقاله نخواهد بود.

 2. گنجانده شدن مقالات در برنامه سخنرانيها و کتاب مقالات همايش، فرع بر دريافت اصل مقاله است. بنابرين مقتضي است پژوهشگران گرامي مقاله کامل خود را در اسرع وقت و حتي‌المقدور در زمان اعلام شدة قبلي ارسال فرمايند.

 3. فهرست بالا بترتيب الفبايي نام خانوادگي مولف تنظيم شده و ارجحيت ديگري ندارد.

 4. مولفان محترمي که در چکيدة مقالة ارسالي شان آدرس پستي خود را اعلام نکرده‌اند، لطفاً نشاني دقيق پستي خود را از طريق لينک ثبت نام همايش در همين سايت اعلام فرمايند.

 5. تلفن دبيرخانه همايش 88493806

 

دبيرخانه  همايش بزرگداشت حکيم صدرالمتالهين

بنياد حکمت اسلامي صدرا

 

 

 

انتهاي پيام

 

    صفحه بعدي           بازگشت به صفحه اصلي            صفحه قبلي