_

 

 تاريخ:30/07/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

شماره نهم فصلنامه تاریخ فلسفه (تابستان 91) منتشر شد.

 

 

  __________________________________________________________________________

 
 

 

در شماره نهم فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ فلسفه؛ مطالب زیر به چشم میخورد:

  • نوآوري فارابي در باب رابطه دين و فلسفه: نظريه سلسله مراتبي زبانِ دين، نواب مقربي، قاسم پورحسن

  • بررسي و تحليل انتقادي عقلانيت جديد در مقايسه با عقلانيت سنتي، حسين زمانيها

  • جايگاه عقل فعال در تفكر ارسطو و نتايج برخاسته از تفسير آن با تأكيد بر يوحناي نحوي و ابن رشد، حسن فتحي، بيان كريمي

  • سنجش نظري نسبت اخلاق و سياست در زردشت و ارسطو، مسلم عباسي، حاتم قادري

صاحب امیتاز این نشریه؛ انجمن بین المللی تاریخ فلسفه است. این فصلنامه همچنین به مدیر مسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای و سردبیری دکتر حسین کلباسی اشتری به ثبت رسیده است.

 

انتهاي پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي