تاريخ: 1395/09/24

شماره 25 فصلنامه “تاریخ فلسفه” منتشر شد.

  __________________________________________________________________________
 

بيست و پنجمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي تاريخ فلسفه؛ شامل مقالات زير در دسترس علاقمندان است:

 • سخن سردبير

 • تطور تاريخي و پيش انگاره هاي نظريه اصالت وجود در تحليل خواجه نصيرالدين طوسي

 • ناتماميت تفسير هايدگر از حقيقت افلاطوني؛ خوانشي انتقادي از آموزه افلاطون در باب حقيقت

 • فلسفه و شريعت در رساله الهياتي ـ سياسي اسپينوزا؛ در ميانه ابن‌رشدگرايي و نص گرايي

 • بازخواني حکمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي يرآدو؛ فلسفه بمثابه روش زندگي

 • بررسي نگره‌ بحران در نظر "هوسرل" و زمينه‌هاي آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا

 • ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان؛ بررسي وجوه معرفتي

 • هستي‌شناختي نظم در فلسفه سياسي افلاطون

 • زندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف رواقي؛ سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس

 • لوگوس و حركت در فلسفه هراكليتوس

علاقه مندان براي دسترسي و دانلود مقالات شماره‌هاي پيشين مجله ميتوانند به پايگاه www.noormags.ir يا به کتابفروشي‌ انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا واقع در خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران، بين خيابان فخر رازي و خيابان دانشگاه، مجتمع فرهنگي پارسا، پلاک 1218 (تلفن: 66973202) مراجعه فرمايند.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

    صفحه بعدي           بازگشت به صفحه اصلي            صفحه قبلي