_

  تاريخ:4/10/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

«دومين گام در بررسي فلسفي تاريخ»

 

 

دومين شماره فصلنامه پژوهش تخصصي با عنوان «تاريخ فلسفه»، به صاحب امتيازي «انجمن علمي تاريخ فلسفه» و مدير مسئولي «آيت الله سيد محمد خامنه اي»، توسط انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا منتشر و به دوستداران حوزه فلسفه و تاريخ ارائه شده است.

  __________________________________________________________________________

 

 

 

 اين مجله، نخستين نشريه تخصصي مربوط به حوزه تاريخ فلسفه در ايران است و مقالاتي را با موضوعات تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه شناسي مكاتب و آراء فلسفي كه به روشي پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده و در برگيرنده نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي و يا برداشتي نوين باشند، پس از ارزيابي و تأييد اعضاي هيئت تحريريه و سردبير نشريه به چاپ ميرساند. اسامي اساتيد برجسته فلسفه، تاريخ، حقوق، فرهنگ و زبانهاي باستاني و اديان و عرفان دانشگاههاي معتبر كشور بعنوان اعضاء هيئت تحريريه اين فصلنامه به چشم ميخورد.

 دكتر حسين كلباسي اشتري، سردبير فصلنامه «تاريخ فلسفه» در بخشي از سرمقاله اين شماره پس از ذكر اهميت توسعه و بسط تفكر فلسفي و بويژه حيث ترويجي، تربيتي و آموزشي آن، نوشته است: «تضارب فكري ميان علما و فيلسوفان يكي از بايسته هاي فرهنگ باليده و متكامل جامعه است و تلاش مجامع و محافل علمي و گردهمائيهاي فلسفي ـ بشرط منحصر نشدن به جنبه هاي ظاهري و تشريفاتي ـ قطعاً در التفات به مشكلات اصلي و شكوفايي و عرضه نظرات و ديدگاههاي خلاق و مبتكرانه بسيار مؤثر خواهد بود و نتايج آنها مي تواند در برنامه ريزيها و آينده نگريها نقش بسزايي ايفا كند.»

 دكتر كلباسي در ادامه سخن، ترغيب و تشويق عالمان و فيلسوفان و متفكران كشور را به حضوري فعال در برنامه هاي كلان كشور، از وظايف مسئولان و متوليان امور دانسته و در ادامه چنين نوشته است: «نهادها و محافلي كه امروزه در سطح كشور به پژوهشهاي فلسفي و حكمي مشغولند، به التفات و حمايت جدي مسئولان نياز دارند كه در زمره آن نهادها، نام «بنياد حكمت اسلامي صدرا» و «مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه» كه به نشر و تدوين و تأليف آثار فلسفي و تعامل و هم انديشي فيلسوفان و استادان حكمت اهتمام جدّي دارند، جلوه بيشتري دارد و ناگفته نماند كه در كنار برگزاري دومين همايش بين المللي در سال 1383 و همايشهاي سالانه در روز رسمي ملاصدرا، انتشار دهها مجلّد از آثار حكمي و فلسفي نيز در كارنامه اين نهاد پژوهشي قراردارد.

 سردبير نشريه «تاريخ فلسفه» در پايان مقاله خود با اشاره به عظمت و دشواري طرح تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه كه جز با اهتمام و عزم همه جانبه متخصصان و فرهيختگان ميهنمان ببار نمينشيند، فراخواني مجدّد را براي همكاري در اين طرح سترگ، به علاقمندان و متخصصان حوزه تاريخ و فلسفه اعلام نموده است.

 شماره دوم اين فصلنامه با مقاله اي از «آيت الله سيد محمد خامنه اي»، با عنوان «ابن سينا» آغاز شده و در ادامه مقالاتي از علي كرباسي زاده اصفهاني، غلامرضا فدايي عراقي و محمد علي نويدي با عناوين «نگاهي به زمينه ها، اوصاف و پيامدهاي مكتب اصفهان»، «جايگاه حكمت عملي در تاريخ فلسفه اسلامي» و «نقش حكمت متعاليه در تكون و تكامل عالم در ايران» به چشم ميخورد.

 «نهضت ترجمه متون علمي ـ فلسفي تمدن اسلامي به زبان لاتيني در اروپا»، «آفرينش در وداها» و «ملاصدرا و دومين فيلسوف يوناني؛ آناكسيمندر يا آناكساغوراس» از حسين كلباسي اشتري، علي نقي باقرشاهي و احمد عسگري از ديگر مقالاتي هستند كه در شماره دوم فصلنامه «تاريخ فلسفه» به انتشار رسيده اند.

 در بخش پاياني اين نشريه نيز، چكيده اي از مقالات مطرح شده با ترجمه انگليسي چاپ شده است.

 دومين شماره فصلنامه پژوهشي تخصصي «تاريخ فلسفه»، پائيز سال 1389، توسط انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، در 160 صفحه و با قيمت 10000 ريال به بازار نشر عرضه شده است.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي