تاريخ:14/05/1393

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

شماره 16 فصلنامه "تاريخ فلسفه" انتشار یافت.

  __________________________________________________________________________
 

شماره شانزده فصلنامه علمي – پژوهشي "تاريخ فلسفه"، با مدير مسئولي آيت الله سيد محمد خامنه اي، و صاحب امتيازي انجمن بين المللي تاريخ فلسفه و به سردبيري دکتر حسين کلباسي توسط انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا در بهار 1393 به زيور طبع آراسته شد.

در اين شماره فصلنامه مقالات زير به چشم ميخورد:

  • تحليل، نقد و بررسي آراء ناظر به «اسلاميّت» فلسفة اسلامي

  • عشق طريقي بسوي كمال انساني(مقايسه‌يي بين نگاه ابن‌سينا و ملاصدرا)

  • خداوند از منظر الهيات پويشي و ملاصدرا

  • نگاه اصالت ماهوي و مسئله شناخت (با تكيه بر فلسفه ملاصدرا و هايدگر)

  • نظريه فرايند و ساختار شناخت دكارت در بررسي و نقد استاد مصباح

  • مؤلفه‌هاي ميان‌رشته‌يي مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه

  • وحدت يا كثرت نوع انساني نزد ابن‌سينا، شيخ‌اشراق و ملاصدرا

يادآوري مي شود که براي خريد این فصلنامه و دیگر نشريات بنياد مي توانيد با واحد فروش و مشترکان بنياد به شماره (88153594) تماس حاصل نماييد.

بنياد حکمت اسلامي صدرا – واحد تامين محتوا و خبر

انتهای پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي