تاريخ:26/03/1392

چاپ صفحه  ذخيره صفحه

دوازدهمین شماره فصلنامه تاریخ فلسفه (بهار 92) منتشر گردید.

   __________________________________________________________________________
 

در شماره دوازدهم فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ فلسفه مطالب زیر به چشم میخورد:  

  • نقد افلاطون به سخن پارمنيدس درباره وجود، دكتر سعيد بيناي‌مطلق         

  • نفس از ديدگاه بروقلوس (پروكلس) و شيخ اشراق، دكتر سعيد رحيميان و زهرا اسكندري         

  • نظرية هنر در فلسفه و حكمت اسلامي، دكتر حسن بلخاري قهي  

  • حكمت مشرقي ابن‌سينا، دكتر فاطمه سليماني       

  • پژوهشي در فلسفه هايدگر در باب «هستي و زمان» از منظر مابعدالطبيعي و تاويلي، علي رمضاني و دكتر قربانعلي محمدي‌نژاد     

  • ابن‌سينا؛ حكمت مشّائي در جهان‌بيني اشراقي (واكاوي تفسير تمثيلي ابن‌سينا)، دكتر قاسم پورحسن، محسن منصوري

  • كتابشناسي تاريخ فلسفه‌هاي كهن، دكتر سعيد انواري  

صاحب امتیاز این نشریه؛ انجمن بین المللی تاریخ فلسفه است. این فصلنامه همچنین به مدیر مسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای و سردبیری دکتر حسین کلباسی اشتری به ثبت رسیده است.  

یادآوری میگردد که چکیده مقالات شماره های مختلف فصلنامه تاريخ فلسفه در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد. علاقمندان همچنین می توانند جهت تهیه اين فصلنامه از طریق پست با شماره تلفن 88153594-021 (واحد فروش و مشترکین بنیاد) تماس حاصل نمایند.

 

انتهاي پيام

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي