تاريخ: 1395/12/01

 

فراخوان مقاله "بیست و یکمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا" - خرداد 1396

موضوع همایش: "فلسفه در مواجهه با فضای مجازی"

  __________________________________________________________________________
 

 

«پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است؛ رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند... مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن» ضروری است. در این میان «ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» اهمیتی دوچندان دارد (برگرفته از حکم مقام معظم رهبری در انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، 14/6/94).

فلسفه بمثابه نماد عقلانیت و زیربنای علوم، طلایه‌دار این مواجهه است. بر همین اساس، بنیاد حکمت اسلامی صدرا بر آن شد تا بیست و یکمین همایش از سلسله همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا را به بررسی نسبت فلسفه با فضای مجازی، ذات و ماهیت فضای مجازی، راهکارهای بهره‌برداری از آن، فرصتها و تهدیدهای آن در سلامت فردی و اجتماعی، بایسته‌های اخلاقی و قانونی حاکم بر آن و... اختصاص دهد.

در این راستا، از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه دعوت میشود با ارائه مقاله درباره موضوعات ذیل یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه، در همایش شرکت نمایند. بدیهی است مقالات باید دارای محوریت فلسفی، مضمون جدید، رویکرد تحلیلی‌ـ‌انتقادی و ناظر به نتیجه‌یی کاربردی باشند.

لطفاً مقالات خود را به نشانی siprin@mullasadra.org ارسال و در موضوع نامه مرقوم فرمایید: «مربوط به همایش خرداد 96»

***

مهلت ارسال چکیده مقالات:     14/1/1396

مهلت ارسال اصل مقالات: 15/2/1396

برگزاری همایش: دوشنبه 1/3/1396

***

محورها و موضوعات پیشنهادی

نسبت فلسفه با فضای مجازی

1.      ذات و ماهیت فلسفی فضای مجازی

2.      تحلیل مبانی فکری فضای مجازی

3.      رویکردهای فلسفی در مواجهه با فضای مجازی (هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تحلیلی، انتقادی و...)

4.      حقیقت، واقعیت و فضای مجازی

5.      هستی‌شناسی واقعیت مجازی

6.      فلسفه و واقعیت مجازی

7.      منطق و روش‌شناسی فضای مجازی

8.      فلسفه و فضای مجازی؛ افسون‌زدگی یا افسون‌زدایی

9.      جایگاه و سرنوشت دانش (رشته) فلسفه در فضای مجازی

10.  معنا و نظام عقلانیت در فضای مجازی

11.  فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی برای تفلسف

12.  بایسته‌های مواجهه فلسفه اسلامی با فضای مجازی

13.  مواجهه‌های ممکن برای فلسفه اسلامی در دنیای مجازی

14.  فضای مجازی و حاکمیت بر افکار

15.  فلسفه، فرهنگ و فضای مجازی

16.  فضای مجازی و گفتگوی فرهنگها

17.  فضای مجازی و مرگ فرهنگهای بومی

18.  فضای مجازی و جهانهای ممکن

19.  فضای مجازی و مسئله زمان و مکان

20.  فضای مجازی و رهایی از جسم (ماده/ بدن)

21.  فضای مجازی و دو فضایی شدن هستی

22.  فضای مجازی و متافیزیک حضور

23.  فضای مجازی و مؤلفه‌های پست‌مدرن

24.  فلسفه، هویت و دنیای مجازی

25.  معنای زندگی در دنیای مجازی

26.  فلسفه، فضای مجازی و آینده‌پژوهی

27.  فضای مجازی و فلسفه ذهن

28.  فلسفه علم و تکنولوژی در عصر دیجیتال

29.  پارادوکس فضای مجازی

30.  نیست‌انگاری (نیهیلیسم) در فضای مجازی

31.  فضای مجازی و انسان‌محوری دیجیتال

32.  فلسفه، دین و فضای مجازی

فلسفه اخلاق و اخلاقیات

33.  الزامها و رخنه‌های اخلاقی فضای مجازی

34.  نسبت اخلاق اسلامی و فضای مجازی

35.  فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی برای اخلاق اسلامی

36.  فضای مجازی، کرامت و حقوق انسانی

37.  عقلانیت، فضای مجازی و خویشتنداری (خودکنترلی)

38.  فضای مجازی و معضل قضاوت دیگران

39.  فلسفه، فضای مجازی و حریم خصوصی

40.  فلسفه، فضای مجازی و سرقت علمی‌ـ‌ادبی

خانواده و فضای مجازی

41.  فضای مجازی و تحکیم خانواده

42.  فضای مجازی و سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی

43.  خانواده ایرانی، فضای مجازی و فرهنگ مصرف (تجمل‌گرایی)

44.  خانواده، فضای مجازی و جنسیت‌زدگی

45.  خانواده، آشنایی‌های اینترنتی، نقابهای مجازی و مسئله ازدواج

46.  زن، فلسفه و فضای مجازی

47.  زندگی زناشویی در آیینه شبکه‌های اجتماعی

جامعه و فضای مجازی

48.  فلسفه و جامعه مجازی

49.  فلسفه، اینترنت و جامعه‌پذیری

50.  فلسفه، فضای مجازی و وحدت بشری (جهان واحد/ امت واحده)

51.  فلسفه، فرهنگ اسلامی و فضای مجازی

52.  فلسفه، فضای مجازی و اصل انتخاب (دموکراسی)

53.  فلسفه، فضای مجازی و تحقق عدالت

54.  فلسفه، فضای مجازی، صلح و امنیت

55.  فلسفه، فضای مجازی و حقوق و تکالیف شهروندی

56.  فلسفه، فضای مجازی و آزادیهای انسانی

57.  فلسفه، فضای مجازی و عوامزدگی

58.  اینترنت و مسئله مشروعیت

59.  فضای مجازی، مرزهای جغرافیایی و حاکمیت سرزمینی

60.  فضای مجازی، مدیریت جهانی و روابط ملل

فضای مجازی، زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر

61.  فضای مجازی و بازتعریف امر زیبا

62.  فضای مجازی و وجد و شکوهمندی هنری

فلسفه و رسانه در فضای مجازی

63.  فلسفه، فضای مجازی، شفافیت و آزادی اطلاعات

64.  فلسفه، فضای مجازی و اعتبارسنجی اطلاعات

65.  فلسفه، فضای مجازی و سواد رسانه‌یی

66.  فلسفه در شبکه‌های اجتماعی

آموزش فلسفه در فضای مجازی

67.  آموزش فلسفه و فناوریهای اینترنت‌محور

68.  فلسفه، فضای مجازی و سرقت علمی‌ـ‌ادبی

69.  تکیه بر اینترنت و کاهش سواد و اندیشه فلسفی

70.  فضای مجازی و فلسفه آموزش و پرورش

71.  معرفی پایگاه‌های فلسفی در فضای مجازی (پایگاه‌های خبری، کتابخانه‌ها، پایگاه‌های استنادی، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌ها و نرم‌افزارهای ضد سرقت علمی و...)

فلسفه و کودک در مواجهه با فضای مجازی

72.  فلسفه و کودک؛ توانمندیها و موانع در فضای مجازی

73.  فلسفه و کودک و تعلیم و تربیت در فضای مجازی

74.  کودک، فضای مجازی و خانواده

75.  بایسته‌ها و رخنه‌های کودکانه فضای مجازی

76.  فلسفه و کودک، اینترنت و بایسته‌های دسترسی کودکان

77.  نوجوانان و لوکس‌گرایی در فضای مجازی

78.  فلسفه و کودک و فناوریهای اینترنت‌محور (بازیهای آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های چندرسانه‌یی، منشورات الکترونیک و...)

79.  فلسفه و کودک، دین و معنویت در فضای مجازی

80.  فلسفه و کودک و اخلاق کاربردی در فضای مجازی

81.  فضای مجازی، تفکر و تخیل کودکانه

82.  فلسفه و کودک، فضای مجازی و معنا و سبک زندگی

83.  فلسفه، فضای مجازی و ورزش و سلامت کودکان

84.  فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در رشد هوش، خلاقیت، عواطف، منطق و تفکر و مهارتهای زندگی کودکان

85.  فلسفه و کودک و مشاوره فلسفی در فضای مجازی

***

تذکرات

 1. مقالات باید دارای ربط مستقیم به موضوع همایش، برخوردار از مضامین جدید و ابتکاری، با رویکردی تحلیلی، تطبیقی و انتقادی باشند و از نقل مکرر مطالب پیشین خودداری شود.

 2. اولویت با مقالاتی است که بر مبنای فرهنگ و اندیشه ایرانی‌ـ‌‌‌اسلامی به نگارش درآمده باشند.

 3. در موضوعات میان‌رشته‌یی تمرکز بر رویکرد فلسفی ضروری است.

 4. مقالاتی که ارتباط مستقیم با محور علمی همایش نداشته باشند، ارزیابی نخواهند شد.

 5. امکان چاپ مقالاتی که با رعایت معیارها و محتوای علمی پژوهشی تألیف شده باشند، در نشریات علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا فراهم است.

 6. لطفاً دیدگاه‌های خود درباره این همایش را در فضای مجازی با برچسب «#فلسفه‌ـ‌فضای‌ـ‌مجازی» به‌اشتراک بگذارید.

 7. مقالات به رایانامه (ایمیل) siprin@mullasadra.org ارسال شود. لطفاً در بخش موضوع (subject) عبارت «مربوط به همایش خرداد 96» درج گردد.

 8. در خلاصه و اصل مقاله لازم است: الف) عنوان مقاله؛ ب) ارائه کننده مقاله؛ ج) رتبه دانشگاهی یا سطح تحصیلات و محل اشتغال علمی نویسنده؛ د) آدرس کامل پستي، تلفن تماس، پست الکترونیک و نمابر نویسنده ذکر شده باشد.

 9. خلاصه مقاله حداکثر 200 کلمه و اصل مقاله حداقل 3000 و حداكثر 7000 كلمه باشد.

 10. برای تایپ مقالات از نرم افزار Word 2003/2007 و قلم نازنین یا لوتوس 14 استفاده شود.

 11. ذکر دقیق و درست ارجاعات و کتاب‌شناسی کامل منابع در اصل مقالات ضروری است. درباره آثار ملاصدرا، لازم است ارجاع منطبق بر چاپ بنیاد حکمت اسلامی صدرا تنظیم گردد.

 12. شرکت در همایش رایگان است.

 13.  ثبت نام برای حضور علاقمندان در همایش (مستمعین) اواسط فروردین 1396 از طریق پایگاه اینترنتی همایش انجام خواهد شد. گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مناطق آموزش و پرورش و دیگر نهادها نیز میتوانند افراد متقاضی آن مرکز را کتباً به دبیرخانه همایش معرفی نمایند. حضور در همایش تنها با دریافت کارت دعوت از دبیرخانه امکانپذیر خواهد بود.

 14. مقالات رسيده به دبيرخانه همايش برگشت داده نخواهد شد و بنياد حکمت اسلامي صدرا حق استفاده از حقوق قانونی چاپ و نشر را دارد.

بنیاد حکمت اسلامی صدرا

دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا

***

نشانی دبیرخانه:

تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان 12؛ بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

صندوق پستی: 6919/15875

تلفن: 88153221     نمابر: 88493803     سامانه پیامکی: «02188493806» و 09199903425 

رایانامه (ایمیل): siprin@mullasadra.org

پیامگیر تلگرام: @siprin_institute

کانال خبری تلگرام: telegram.me/SIPRIn

پایگاه اینترنتی: www.mullasadra.org

انتهای پيام

 

    صفحه بعدي           بازگشت به صفحه اصلي            صفحه قبلي