تاريخ:11/12/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

فهرست چکیده مقالات برگزیده

هفدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا؛ «فلسفه و راه زندگی» اعلام شد.

 

  __________________________________________________________________________
 

ضمن تقدیر و تشکر از اساتید و پژوهشگران محترم که با دبیرخانه هفدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا همکاری نموده و مقاله ارسال فرموده‌اند، به اطلاع میرساند پس از بررسی چکیده مقالات دریافتی(تا تاریخ 1/12/91 )، کمیته علمی همایش، فهرست چکیده های برگزیده را بدین شرح اعلام نمود:  

 • اردبيلی، محمدمهدی: بررسی امکان استخراج نوعی «منطق» از نظریه حرکت جوهری برای استفاده در مباحث عملی و اجتماعی جهان امروز

 • ارشادی‌نيا، محمدرضا: سرود زندگی

 • اسفندياری، سيمين: سعادت جامع‌نگر با رويکرد خاص فلسفه صدرايی

 • اصغری، محمد: زندگی؛ معمای بزرگ پديده‌شناسی هوسرل

 • افتخار، مهدی و سنایی، علی: نتايج نگرش صدرايی به انسان در تعليم و تربيت انسان معاصر

 • اميد، مسعود: سطوح معناداری زندگی و بی‌معنايی «پرسش از اصل معناداری زندگی و حکم به بی معنايی آن در سطح نخستين»

 • انواری، سعيد: بررسی فلسفه صدرالمتالهين بر اساس الگوی فلسفه بمثابه مشی زندگی

 • ايراندوست، محمدحسين: امکان فقری، پیشنهادی نو برای معنای زندگی

 • پورمهران، پدرام: تحليل معنای زندگی بر مبنای انسان شناسی و هستی شناسی دکارت و ملاصدرا

 • حاجی ميرزايی، فرزاد: خودشناسی در هگل و ملاصدرا و نقش آن در کمال آدمی

 • دهقان‌پور، عليرضا: معناشناسی «معنای زندگی»

 • سنايی، علی: رفع برخی از چالشهای انسان معاصر با بازنگری در نگرش ملاصدرا به انسان، عقل و هستی

 • صانعی دره‌بیدی، منوچهر: «ذات انسان آزادی است»

 • عابدکوهی، فائزه: آموزه‌های حکمت متعالیه برای زندگی جدید

 • عرب، حسين: مراحل حيات از نگاه دين و فلسفه

 • مهاجرنيا، محسن: حکمت متعاليه فراسوی زندگی سياسی

 • ميثمی تهرانی، علی: سلوک صدرايی از خودشناسی تا خداشناسی

 • ندری ابیانه، فرشته: فلسفه و معنای زندگی در رفتار و صفات از منظر  بوعلی سینا و ملاصدرا

 • نيک‌سيرت، عبدالله: چرا حکمای مسلمان به بخش صناعی (توليدی /علمی) فلسفه يونان توجه نکرده‌اند؟

***

 

لازم به ذکر است:

 1. این فهرست شامل منتخب مقالاتی است که تا تاریخ 1/12/91 دریافت شده اند و مقالاتی که بعد از آن به این واحد علمی ارسال گردیده اند، در دست بررسی می باشند.

 2. این فهرست بمنظور ارسال اصل مقاله اعلام میگردد و بدیهی است پذیرش نهایی مقالات پس از دریافت و بررسی اصل مقالات امکانپذیر است. بنابرین تبعاً تایید چکیده مقاله بمنزله تایید اصل مقاله نخواهد بود.

 3. گنجانده شدن مقالات در برنامه سخنرانیها و کتاب مقالات همایش، فرع بر دریافت اصل مقاله است. بنابرین مقتضی است پژوهشگران گرامی مقاله کامل خود را تا تاریخ 31/1/1392 ارسال فرمایند.

 4. اين فهرست بترتیب الفبایی نام خانوادگی مولف تنظیم شده است و ارجحیت دیگری ندارد.

 

 

8/12/1391

دبیرخانه همایش

 

 

انتهاي پيام

 

    صفحه بعدي           بازگشت به صفحه اصلي            صفحه قبلي