_

  تاريخ:23/12/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

دوازدهمين همايش واكاوي تاريخ فلسفه برگزار خواهد شد:

اعلام فراخوان مقاله همايش «ابن سینا و فیلسوفان اسلامی (سیر فلسفه اسلامی از 350 تا 550هـ.ق) »

  __________________________________________________________________________

 
 

  

 «ابن سینا و فیلسوفان اسلامی (سیر فلسفه اسلامی از 350 تا 550هـ.ق) » بعنوان دوازدهمين همايش از سلسله همايشهاي واكاوي و بازخواني تاريخ فلسفه، بهمت انجمن علمي تاريخ فلسفه و بنياد حكمت اسلامي صدرا، شهريور سال 90 برگزار خواهد شد.

موضوع اين همايش به بررسي و واكاوي زندگي، آثار و انديشه هاي فيلسوفان در دوره زماني بعد از فارابي تا سهروردي اختصاص يافته است.

محورهاي اصلي برگزاري همايش در سه بخش گنجانده شده كه بخش نخست آن به تاريخ فلسفه اسلامي دوره پس از فارابي و بررسي آراء حكماي اين دوره از جمله ابوحيان توحيدي، ابويعقوب سجستاني، ابن مسكويه، ابوريحان بيروني و بحث عرفاني و عرفا، تصوف و متصوفان و كلام و متكلمان در دوره زماني 300 تا 550 هجري قمري اختصاص يافته؛ بخش دوم مكتب فلسفي ابن سينا و زندگي و آثار وي، فلسفه عملي، تأثير وي بر جريان فلسفه اسلامي و مغرب زمين و نگاه مستشرقان به ابن سينا را پوشش مي دهد و بخش سوم آن به تاريخ فلسفه اسلامي در دوره زماني پس از ابن سينا تا سهروردي و آراء حكما و انديشمندان اين دوره زماني چون ابن هيثم بصري، ابوالحكم اندلسي، ابن جوزي، فخر رازي و ... مي پردازد و بخش چهارم نيز به جريان باطنی گری از دوره ترجمه تا ابن سینا اختصاص یافته است.

علاقمندان به شركت در همايش، مي توانند خلاصه مقالات خود را تا بيستم خرداد 1390 و اصل مقالات را تا تاريخ 15 مرداد سال 90 به نشاني mullasadra@dpimail.net ارسال نمايند.

براي اطلاع از جزئيات به اين بخش مراجعه نمائيد.

  

   انتهاي پيام

 

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي