بسمه‌تعالي

برنامه سخنرانيهاي بيستمين همايش بزرگداشت ملاصدرا

«فلسفه و جهان عاری از فلسفه»

1/3/1395؛ مجموعه همايش‌هاي «آدينه»

 

 افتتاحیه

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

8:30

سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35

تلاوت قرآن

8:40

دکتر حسین کلباسی اشتری؛ دبیر جلسه

8:50

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا

افتتاح همایش

9:15

دکتر رضا داوری اردکانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم

 

9:35

دکتر سیدمصطفی محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تشرع بدون تعقل؟!

9:55

دکتر غلامرضا اعوانی

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

تبعات علم بی فلسفه

10:15

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

سلطه شر در جهان عاری از فلسفه

10:35

استراحت و پذیرایی

 

 نشست دوم/ سالن همایش

دبیر جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هیئت رئیسه: دکتر حسین کلباسی اشتری، دکتر رضا سلیمان حشمت

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر کریم مجتهدی

استاد فلسفه دانشگاه تهران

علم النفس و مدارج کمال اخلاقی انسان

11:20

دکتر قاسم پورحسن

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

اولویت عدالت

11:40

دکتر حسن بلخاری

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران

جهان معاصر، نيازمند فلسفه يا فلسفه‌ها؟

12:00

دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

دانشیار باستان‌شناسی دانشگاه تهران

فلسفه درآوردگاه چالشهای مرزی و بنيادين

12:20

دکتر رضا سلیمان حشمت

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

تحکم هبایی و تقرر مغاکی در روزگار معاصر

12:40

دکتر حسن سعيدی

دانشيار فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی

حکمت عملی در فلسفه سلوکی سهروردی

13:00

نماز جماعت ظهر و عصر

13:30

ناهار

 

نشست دوم/ سالن آموزش 1

دبیر جلسه: دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر

عضو هیئت رئیسه: دکتر سیدمسعود سیف

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر علی محمد ساجدی

دانشيار فلسفه دانشگاه شيراز

خداشناسی دينی فلسفی و نقش کاربردی آن در ارتقا معرفتی و نظام تربيتی انسان

11:20

دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر

دانشیار فلسفه دانشگاه امام خمینی (ره)

نياز انسان به فلسفه

11:40

دکتر سحر کاوندی

دانشيار فلسفه دانشگاه زنجان

محيط زيست و نگاه وجودمحورانه به آن

12:00

دکتر عليرضا منصوری

استاديار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

معرفت با چهره انسانی

12:20

دکتر مرضيه اخلاقی

دانشيار دانشگاه پيام نور تهران

غفلت از فلسفه غفلت از فطرت و ذات انسانی

12:40

پرسش و پاسخ

13:00

پایان نشست

 

نشست دوم/ سالن آموزش 2 (ویژه برنامه فلسفه و کودک)

ویژه برنامه فلسفه و کودک (11-12:45)

دکتر زینب برخورداری

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

11:00

دکتر زینب برخورداری

استادیار فلسفه دانشگاه تهران

طرح بحث «معنویت برای کودکان» (رویکردی بومی‌ـانتقادی)

 

 

 

نشست سوم/ سالن همایش

دبیر جلسه: دکتر حسین کلباسی اشتری

اعضای هیئت رئیسه: دکتر مقصود محمدی، دکتر طوبی کرمانی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

14:20

مولودی خوانی بمناسبت نیمه شعبان

14:30

دکتر حسین کلباسی اشتری

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

پريشانی فرهنگ در غياب فلسفه

14:55

دکتر علی اله‌بداشتی

 دانشیار فلسفه دانشگاه قم

مسئولیت اجتماعی فلسفه؛ جایگاه حکمت عملی و عمل حکیمانه در نظام اجتماعی

15:15

دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

انسان بودن در نسبت غایت افعال با نظم اعمال

15:35

دکتر طوبی کرمانی

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران

حکمت، گمشده انسان معاصر

15:55

دکتر يوسف نوظهور

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

جهان عاری از فلسفه با تاکيد بر مبانی متافيزيکی فيزيک نيوتن در ريختن طرحی نو برای جهان

16:15

پرسش و پاسخ

16:40

استراحت و پذیرایی

 

 

 

نشست سوم/ سالن آموزش 1

دبیر جلسه:  دکتر رضا ماحوزی

عضو هیئت رئیسه: دکتر شهرآیینی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

14:30

دکتر سعيد انواری

دانشيار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

بررسی علت انتقاد ملاصدرا از متفلسفه

14:50

دکتر سيدمجيد صدرمجلس

استادیار فلسفه دانشگاه تبريز

انسان و زندگی عاری از فلسفه در نگاه افلاطون

15:10

دکتر سيد مصطفی شهر آئينی

دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز

عالم عقل و ماورای عقل در انديشه عين القضات

15:30

دکتر رضا ماحوزی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پيوند دين و فرهنگ در قامت فلسفه و عرفان اسلامی

15:50

دکتر محمد حسين ايراندوست

استاديار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

ويژگيهای تحجر در جامعه عاری از فلسفه

16:10

دکتر مهدی بنايی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاملی در نسبت فلسفه با وضع توسعه نيافتگی

16:30

پرسش و پاسخ

16:45

استراحت و پذیرایی

 

 

نشست چهارم/ سالن همایش

دبیر جلسه: دکتر رضا ماحوزی

اعضای هیئت رئیسه: دکتر رسول برجیسیان، دکتر محمو صوفیانی

ساعت

سخنران

سمت علمی

موضوع سخنرانی

17:00

دکتر رسول برجيسيان

استاديار دانشگاه فرهنگيان

زيست فيلسوفانه يا سير متعالی؛ رابطه فلسفه و زندگی ...

17:20

دکتر محمود صوفيانی

استادیار فلسفه دانشگاه تبريز

جهان بدون فلسفه جهان بی روح

17:40

دکتر سیمین عارفی

استادیار سازمان سمت

جهان عاری از فلسفه: فقدان مفهوم عدالت

18:00

دکتر مهدی بهنيافر

استاديار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

تقدم رويکرد فلسفی در خوانش شهيد مطهری از حقوق بشر

18:20

 

 

 

18:40

پرسش و پاسخ

19:00

پایان همایش