بسمه‌تعالي

برنامه سخنرانيهاي نوزدهمين همايش بزرگداشت ملاصدرا

«فلسفه و نظم عمومي»

31/2/1394؛ مجموعه همايش‌هاي «آدينه»

 

افتتاحيه

ساعت

سخنران

سمت علمي

موضوع سخنراني

8:30

سرود جمهوري اسلامي ايران

8:35

تلاوت قرآن

8:40

دکتر حسين کلباسي: خوش‌آمدگويي و اعلام برنامه

8:50

آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي

رئيس بنياد حکمت اسلامي صدرا

افتتاح همايش

 

آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي

رئيس بنياد حکمت اسلامي صدرا

نظم تشريعي و تکويني

9:15

دکتر رضا داوري اردکاني

استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئيس فرهنگستان علوم

نظم در فلسفه يوناني

9:35

دکتر سيدمصطفي محقق داماد

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

نظم هستي و بايستي از ديدگاه ملاصدرا

9:55

دکتر غلامرضا اعواني

استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي

نظم اجتماعي، نظم جهاني، نظم الهي

10:15

دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

استاد فلسفه دانشگاه تهران

نظم الهي و رابطه آن با نظم بشري

10:35

استراحت و پذيرايي

 

***

نشست دوم/ سالن همايش

دبير جلسه: دکتر حسين کلباسي

اعضاي هيئت رئيسه:  دکتر قاسم پورحسن، دکتر رضا سليمان‌حشمت

ساعت

سخنران

سمت علمي

موضوع سخنراني

11:00

دکتر کريم مجتهدي

استاد فلسفه دانشگاه تهران

شناخت طبيعت و هماهنگي روحي انسان

11:20

دکتر حسن بلخاري

استاد فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه و نظم هندسي

11:40

دکتر قاسم پورحسن

دانشيار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

«اعتباريات» علامه طباطبايي و نظم اجتماعي

12:00

دکتر رضا سليمان حشمت

استاديار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

حکمت و سخن در تقابل با تحکّم هَبائي و تقرّر مَغاکي

12:20

دکتر طوبي کرماني

دانشيار فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه و نسبت نظم بشري با نظم الهي؛ کلمۀ‌الله هي العليا

12:40

دکتر حسين کلباسي

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

از نظم کيهاني تا نظم اعتباري

13:00

نماز جماعت ظهر و عصر

13:30

ناهار

 

***

نشست دوم/ سالن آموزش

دبير جلسه: دکتر عبدالرزاق حسامي فر

عضو هيئت رئيسه: دکتر سيدمسعود سيف

ساعت

سخنران

سمت علمي

موضوع سخنراني

11:00

دکتر فاطمه سليماني

دانشيار دانشگاه امام صادق (ع)

نظم پوياي جهان و انسان

11:20

دکتر عبدالرزاق حسامي‌فر

دانشيار دانشگاه امام خميني (ره)

راه رسيدن به نظم عمومي راهي اخلاقي است يا حقوقي و يا هر دو؟

11:40

دکتر مليحه صابري نجف‌آبادي

استاديار سازمان سمت

رابطه صداقت و امانتداري انسان با نظم هستي و تاثير آن در بهره‌وري

12:00

دکتر محمدحسين طالبي

دانشيار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نظم عمومي دستاورد عدالت

12:20

دکتر سيدمسعود سيف

استاديار فلسفه دانشگاه امام خميني (ره)

جايگاه نظم در انديشه افلاطون؛ نظم کيهاني بمثابه بنيان اخلاق و علم الاجتماع

12:40

پرسش و پاسخ

13:00

پايان نشست

 

***

نشست سوم/ سالن همايش

دبير جلسه: دکتر رضا سليمان‌حشمت

اعضاي هيئت رئيسه:  دکتر حکمت‌الله ملاصالحي، دکتر طوبي کرماني

ساعت

سخنران

سمت علمي

موضوع سخنراني

14:20

دکتر اکبر فايدئي

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد مدني

تربيت مبتني بر ارزشهاي ديني و عقلاني مهمترين عامل امنيت و نظم عمومي

14:40

دکتر حکمت‌الله ملاصالحي

دانشيار باستان‌شناسي دانشگاه تهران

جستاري در ديرينه‌شناسي (آرکئولوژي) نظم

15:00

دکتر حميدرضا آيت‌اللهي

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

انسان بودن در نسبت غايت افعال با نظم اعمال

15:20

دکتر رسول برجيسيان

استاديار دانشگاه فرهنگيان

نحو متعالي، نظم متعالي؛ رابطه زبان با نظم بر اساس حکمت متعاليه

15:40

دکتر زهره توازياني

دانشيار فلسفه دانشگاه الزهرا

نظام بخشي ايده خدا به زندگي آدميان از نگاه صدرايي

16:00

دکتر فرشته ندري ابيانه

استاديار فلسفه دانشگاه بوعلي سينا

بررسي رابطه کرامت انساني و نظم اجتماعي

16:20

پرسش و پاسخ

16:40

استراحت و پذيرايي

 

***

نشست سوم/ سالن آموزش

دبير جلسه:  دکتر رضا ماحوزي

عضو هيئت رئيسه: دکتر عبدالله صلواتی

ساعت

سخنران

سمت علمي

موضوع سخنراني

14:20

دکتر محسن حبيبي

استاديار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

رابطه نظم تکويني و نظم اجتماعي در فلسفه فارابي

14:40

دکتر مريم سلطاني کوهانستاني

استاديار فلسفه دانشگاه محقق اردبيلي

نقش فلسفه در برقراري نظم عمومي از منظر ملاصدرا

15:00

دکتر عبدالرضا صفري

استاديار فلسفه دانشگاه پيام نور

رابطه عدالت و نظام شهري در نظرگاه فارابي و افلاطون

15:20

دکتر نرگس زرگر

دانش آموخته دکتراي فلسفه تطبيقي

کرامت و عقلانيت، گفتگوي آزاد از منظر ملاصدرا

15:40

دکتر فاطمه علي پور

استاديار فلسفه دانشگاه پيام نور

فلسفه و نسبت نظم بشري با نظم الهي

16:00

دکتر محمدرضا شمشيري

استاديار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

مولفه‌هاي نظم ديني در آيينه ادعيه منتخب

16:20

پرسش و پاسخ

16:40

استراحت و پذيرايي

 

***

نشست چهارم/ سالن همايش

دبير جلسه: دکتر قاسم پورحسن

اعضای هيئت رئيسه: دکتر رضا ماحوزي، دکتر عبدالله صلواتی

ساعت

سخنران

سمت علمي

موضوع سخنراني

17:00

دکتر معصومه موحدنيا

استاديار فلسفه دانشگاه قم

بررسي عدم تعارض بين قبول انحصاري بودن جعل قانون توسط خداوند و عقلانيت زندگي انسان در تفسير الميزان

17:20

دکتر رضا ماحوزي

استاديار فلسفه پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

از چالش ميان استنتاج يا عدم استنتاج «بايد» از «هست» تا ريزش «بايد» در «هست»

17:40

دکتر عبدالله صلواتي

استاديار فلسفه دانشگاه شهيد رجايي

تبيين وجودي نظم اجتماعي پايدار در پرتو تعليم و تربيت صدرايي

18:00

دکتر رهام شرف

استاديار فلسفه دانشگاه زنجان

نسبت ميان آزاديهاي اجتماعي با قانون و نظم عمومي

18:20

دکتر عليرضا فاضلي

استاديار فلسفه دانشگاه ياسوج

قانون الهي و انتظام اجتماع انساني در ابن سينا و ملاصدرا

18:40

پرسش و پاسخ

19:00

پايان همايش